Oikeusasiamiehelle ennätysmäärä kanteluja vuonna 2020

25.1.2021 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Eduskunnan oikeusasiamiehelle (OA) saapui vuonna 2020 ennätykselliset 7059 kantelua. Tämä on noin 800 kantelua enemmän kuin vuonna 2019 (6267 kantelua), joka myös oli ennätysvuosi kantelumäärissä.  
Asiamäärät nousivat lähes kaikilla hallinnonaloilla. Suurimmat kantelumäärät kohdistuivat sosiaalihuoltoon (1196), poliisiin (852) ja terveydenhuoltoon (802). Voimakkainta kasvu oli opetukseen liittyvissä kanteluissa. Vuonna 2020 saapui 466 opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalaan liittyvää kantelua, kun edellisenä vuonna niitä saapui 256.
Koronaepidemian takia tarkastusten määrä sen sijaan väheni huomattavasti, vuonna 2020 tehtiin vain 23 tarkastusta (104 vuonna 2019). 
OA otti omasta aloitteestaan tutkittavakseen 66 asiaa ja antoi 83 lähinnä lainvalmisteluun liittyvää lausuntoa.
OA ratkaisi yhteensä 7027 kantelua (6057 vuonna 2019) ja 78 (63) omaa aloitetta viime vuoden aikana. OA:n toimenpiteisiin johti yhteensä 963 kantelua ja 60 omaa aloitetta, eli lähes 15 % kaikista kanteluista ja omista aloitteista. 
 
Koronaepidemiaan liittyvät kantelut ja omat aloitteet
 
Koronaepidemiaan liittyviä kanteluja saapui 931, joista 601 ratkaistiin vuonna 2020. Omia aloitteita otettiin 22 ja lausuntoja annettiin 5. Hallinnonalat joista kanneltiin eniten olivat opetus (214), sosiaalihuolto (155) ja terveydenhuolto (125).
– Vuosi 2020 oli OA:n toiminnassa hyvin poikkeuksellinen kantelumäärien voimakkaan kasvun ja koronaepidemian takia, sanoo OA Petri Jääskeläinen. Kanteluiden käsittelyaikatavoite pystyttiin kuitenkin saavuttamaan vuoden lopussa, jolloin ei ollut vireillä yhtään yli vuotta vanhempaa kanteluasiaa.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments