”Warranty & Indemnity” -vakuutuksen kulu luettiin ostettujen osakkeiden hankintamenoksi, ei ostajan vuosikuluksi

22.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:152 Elinkeinotulon verotus – Menon vähennyskelpoisuus – Osakekauppa – Ostajan ottama vakuutus – Osakkeiden hankintameno – Vuosikulu

A Oy oli ostanut B Oy:n osakekannan. Yrityskauppaan liittyen A Oy oli ottanut ”Warranty & Indemnity” -vakuutuksen, joka koski B Oy:n osakkeiden myyjien vakuutuksia ja erityisiä vastuita. Jos vakuutuspalvelun kohteena olevat myyjän vakuutukset eivät pitäisi paikkaansa, käsillä olisi myyjän sopimusrikkomus, jonka nojalla ostaja oli oikeutettu hinnanalennukseen. Tällöin A Oy voisi vakuutussopimuksen ehtojen mukaisesti kääntyä vakuutusyhtiön puoleen saadakseen vakuutussopimuksen mukaisen vakuutuskorvauksen sen sijaan, että A Oy:n tulisi kääntyä myyjän puoleen ja vaatia myyjältä kauppahinnan alentamista.

Asiassa oli ratkaistavana, oliko A Oy:llä oikeus verotuksessaan vähentää suorittamansa vakuutusmaksu vuosikuluna. Warranty & Indemnity -vakuutuksen perusteella maksettavan vakuutusmaksun katsottiin liittyvän sillä tavoin läheisesti osakkeiden hankintaan, että se tuli lukea verotuksessa osakkeiden hankintamenoon. Vakuutusmaksun suorittamisesta aiheutunut meno ei näin ollen ollut A Oy:n verotuksessa vähennyskelpoinen vuosikulu.

KHO:2020:152

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments