Vammainen 80-vuotias EU-kansalainen oli Suomessa asuvan unionin kansalaisen perheenjäsen ja oli oikeutettu oleskeluoikeuden rekiateröintiin

31.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:166 Ulkomaalaisasia – Unionin kansalainen – Oleskeluoikeuden rekisteröinti – Unionin kansalaisen perheenjäsen – Huollettavana oleva sukulainen suoraan ylenevässä polvessa – Tosiasiallisesti taloudellisesti riippuvainen

Maahanmuuttovirasto ei ollut rekisteröinyt vuonna 1940 syntyneen, muutoksenhakijana olevan Viron kansalaisen unionin kansalaisen oleskeluoikeutta, koska hänen ei voitu katsoa olevan Suomessa vakituisesti asuvan tyttärensä huollettavana ulkomaalaislaissa tarkoitetulla tavalla.

Muutoksenhakija oli syntymästään saakka kuuromykkä ja hänellä oli useita toimintakykyä heikentäviä ja jatkuvaa seurantaa sekä hoitoa vaativia sairauksia. Muutoksenhakija oli asetettu edunvalvontaan asian hallinto-oikeuskäsittelyn aikana. Edunvalvojaksi oli määrätty Suomessa asuva tytär. Edunvalvonta oli määrätty kaikkien asioiden hoitamiseksi, ja muutoksenhakijan oikeustoimikelpoisuutta oli rajoitettu.

Unionin kansalaisen yli kolmen kuukauden ajan kestävän oleskelun edellytyksenä on, että hän on lainkohdassa säädetyt edellytykset täyttävän unionin kansalaisen perheenjäsen. Unionin kansalaisen perheenjäseniä ovat hänen huollettavinaan olevat sukulaisensa suoraan ylenevässä polvessa.

Korkein hallinto-oikeus katsoi edunvalvontaa koskeva määräys ja sen sisältö sekä muutoksenhakijan vammasta ja terveydentilasta esitetty selvitys huomioon ottaen, että muutoksenhakija oli tosiasiallisesti taloudellisesti riippuvainen tyttärestään. Muutoksenhakija oli siten tämän ulkomaalaislain 154 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu perheenjäsen. Korkein hallinto-oikeus kumosi Maahanmuuttoviraston ja hallinto-oikeuden päätökset sekä palautti asian Maahanmuuttovirastolle unionin kansalaisen oleskeluoikeuden rekisteröintiä varten.

KHO:2020:166

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments