Generic filters
Exact matches only
31.12.2020 Oikeusuutiset

Vammainen 80-vuotias EU-kansalainen oli Suomessa asuvan unionin kansalaisen perheenjäsen ja oli oikeutettu oleskeluoikeuden rekiateröintiin

KHO:2020:166 Ulkomaalaisasia – Unionin kansalainen – Oleskeluoikeuden rekisteröinti – Unionin kansalaisen perheenjäsen – Huollettavana oleva sukulainen suoraan ylenevässä polvessa – Tosiasiallisesti taloudellisesti riippuvainen Maahanmuuttovirasto ei ollut rekisteröinyt vuonna 1940 syntyneen, muutoksenhakijana olevan Viron kansalaisen unionin kansalaisen oleskeluoikeutta, koska hänen ei voitu katsoa olevan Suomessa vakituisesti asuvan tyttärensä huollettavana ulkomaalaislaissa tarkoitetulla…

https://asianajajaliitto.fi/2020/12/vammainen-80-vuotias-eu-kansalainen-oli-suomessa-asuvan-unionin-kansalaisen-perheenjasen-ja-oli-oikeutettu-oleskeluoikeuden-reksiterointiin/
1.6.2020 Lausunnot

Lausunto hetu-uudistus loppuraportista

HETU –uudistuksen loppuraportin ehdotukset jatkotoimenpiteistä ovat kaikilta osin kannatettavia eikä niissä ole havaittavissa merkittäviä oikeusturvaongelmia. Suullisen ilmoittamisen kautta tapahtuvaan henkilön tunnistamiseen liittyy merkittäviä väärinkäytön mahdollisuuksia, joten tilanteen korjaamiseksi on syytä ryhtyä toimenpiteisiin unohtamatta kuitenkaan asioinnin sujuvuuden varmistamista. Yksilöllä tulee olla mahdollisuus asioida viranomaisen tai muun palvelun tarjoajan kanssa myös ilman…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/lausunto-hetu-uudistus-loppuraportista/
15.2.2016 Oikeusuutiset

EU-kansalaisen oleskeluoikeus olisi tullut rekisteröidä

Helsingin HAO: Oleskeluoikeuden rekisteröinti – Euroopan unionin kansalainen – riittävät varat – pysyvä oleskelu Oleskeluoikeuden rekisteröintiä hakenut Espanjan kansalainen oli tullut Suomeen 15.8.2014 ja oli hakenut oleskeluoikeuden rekisteröintiä 29.8.2014. Suomessa oleskelunsa perusteeksi hakija oli ilmoittanut työskentelyn, opiskelun ja kielen oppimisen ja hänen tarkoituksenaan oli jäädä Suomeen pysyvästi. Selvityksenä käytettävissä olevista…

https://asianajajaliitto.fi/2016/02/eu-kansalaisen-oleskeluoikeus-olisi-tullut-rekisteroida/
4.3.2015 Oikeusuutiset

KHO: EU-kansalaisen maassaoleskelun rekisteröinti ei perusta oikeutta oleskeluun, vaan on valvonnallinen toimenpide

KHO:2015:28 Ulkomaalaisasia – Unionin kansalainen – Oleskeluoikeuden rekisteröinti – Rekisteröinnin epääminen – Toimeentulo – Riittävät varat – Esitettävä selvitys Poliisilaitos ei ollut rekisteröinyt unionin kansalaisen oleskeluoikeutta, koska hän ei ollut antanut selvitystä maassa oleskelunsa perusteista eikä toimittanut asiakirjoja, jotka osoittaisivat hänellä olevan Suomessa oleskelunsa aikana riittävät varat itseään varten. Poliisilaitoksen…

https://asianajajaliitto.fi/2015/03/kho-eu-kansalaisen-maassaoleskelun-rekisterointi-ei-perusta-oikeutta-oleskeluun-vaan-on-valvonnallinen-toimenpide/