Säätiön hallituksen passiivinen jäsen erotettiin

9.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:93 Säätiö – Säätiön valvonta

Patentti- ja rekisterihallitus vaati, että säätiön hallituksen jäsenet A ja B erotetaan hallituksen jäsenen toimesta sillä perusteella, että he olivat yli kahden vuoden aikana olleet toistuvasti poissa säätiön hallituksen kokouksista. Patentti- ja rekisterihallitus ei ollut ennen erottamishakemuksen tekemistä ollut poissaoloihin liittyen yhteydessä A:han tai B:hen.

Korkein oikeus katsoi, että säätiön hallituksen jäsenen huolellisuusvelvollisuuteen kuuluu osallistua hallituksen työskentelyyn ja että toistuvia perusteettomia poissaoloja hallituksen kokouksista voidaan siten pitää jatkuvana, säätiölain 14 luvun 10 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla säätiölain vastaisena toimintana.

A:n erottaminen hallituksen jäsenen toimesta ei kuitenkaan ollut säätiölain vastaisen toiminnan korjaamiseksi tarpeellinen ja oikeasuhtainen toimenpide, sillä Patentti- ja rekisterihallitus ei ollut pyrkinyt ensin lievemmillä keinoilla puuttumaan A:n poissaoloihin ja A oli lisäksi korjannut menettelynsä osallistumalla hallituksen kokouksiin siitä lähtien, kun hän oli tullut tietoiseksi Patentti- ja rekisterihallituksen aikomuksesta hakea hänen erottamistaan poissaolojen takia. B, joka ei ollut vastaavasti korjannut menettelyään, erotettiin hallituksen jäsenen toimesta.

KKO:2020:93

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments