Rahanpesusäännöksiä täydennetään rikoslaissa

10.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikoslakiin tehdään EU:n rahanpesurikosdirektiivin edellyttämät täydennykset. Niiden myötä rikoshyödyn peittelystä tulee nykyistä laajemmin rangaistavaa.

Omalla rikoksella saatuun hyötyyn kohdistuvasta rahanpesusta, niin sanotusta itsepesusta, voidaan tuomita nykyistä laajemmin. Jos rikokseen syyllistynyt ryhtyy erityisiin järjestelyihin rikoksella saamiensa varojen peittelemiseksi, häntä voidaan rangaista esirikoksen lisäksi myös rahanpesusta.

Eräitä vakavia rikoksia pidetään rahanpesun tai törkeän rahanpesun esirikoksina riippumatta niiden tekovaltion laista. Näihin rikoksiin kuuluvat järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistuminen sekä eräät lahjontaa, ihmiskauppaa ja seksuaalista hyväksikäyttöä koskevat rikokset.

Lainmuutokset on tarkoitus vahvistaa presidentin esittelyssä huomenna perjantaina. Muutokset tulevat voimaan heti.

Rahanpesusäännöksiä täydennetään rikoslaissa

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments