Kun päätös oli lähetetty asianosaisen ilmoittamaan ilmeisen virheelliseen sähköpostiosoitteeseen, ei valitusaika alkanut kulua

15.12.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:142 Julkinen hankinta – Hankintapäätöksen tiedoksisaanti – Virheellinen sähköpostiosoite – Valituksen tutkiminen

Hankintapäätös oli lähetetty tiedoksi valittajalle käyttäen tämän päätöksen tiedoksiantoa varten antamaa sähköpostiosoitetta. Valittajan ilmoittamassa sähköpostiosoitteessa oli kuitenkin ollut virheellisesti o-kirjaimen sijaan ö-kirjain.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että muutoksenhakijalla on oikeus tehokkaaseen oikeussuojaan. On yleisesti tunnettua, että kansallisia merkkejä sisältävien verkkotunnusten käyttöön sähköpostiosoitteissa liittyy teknisiä rajoitteita. Hankintayksikkö ei ollut väittänytkään, että valittajan ilmoittama ö-kirjaimen sisältävä sähköpostiosoite olisi voinut olla teknisesti toimiva. Näin ollen ja kun tarjouksen toisessa kohdassa sama sähköpostiosoite oli ilmoitettu ilman ö-kirjainta, korkein hallinto-oikeus katsoi, että hankintayksikön olisi tullut havaita sähköpostiosoitteessa olleen ilmeinen kirjoitusvirhe.

Tämän vuoksi valittajan oli katsottava saaneen päätöksestä tiedon vasta silloin, kun hankintayksikkö oli lähettänyt valittajan pyynnöstä hankintapäätöksen valittajan oikeaan sähköpostiosoitteeseen. Näin ollen markkinaoikeuden ei olisi tullut jättää valitusta tutkimatta ja asia palautettiin markkinaoikeudelle uudelleen käsiteltäväksi.

Äänestys 3-2. Esittelijän eriävä mielipide.

KHO:2020:142

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments