Laskutuspalveluyrityksen perimästä palkkiosta ei tullut suorittaa arvonlisäveroa

20.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:123 Arvonlisävero – Arvonlisäveron soveltamisala – Verollinen myynti – Laskutuspalvelu – Kevytyrittäjyys

Osuuskunta oli laskutuspalvelua tuottava yhteisö, jonka kautta työn suorittajat voivat toimia itsenäisesti ja yrittäjämäisesti ilman tarvetta perustaa omaa yritystä. Osuuskunta myi varsinaisen työn suorittajan tekemään palveluun ja sen laskuttamiseen liittyvää palvelua. Työn suorittaja vastasi itse oman työnsä myynnistä ja markkinoinnista ja sopi toimeksiannosta ja sen ehdoista toimeksiantajansa eli työn tilaajan kanssa. Osuuskunta laskutti työsuorituksesta sovitun hinnan omissa nimissään ja omalla y-tunnuksellaan loppuasiakkaalta ja suoritti tästä määrästä arvonlisäveron valtiolle. Osuuskunta tilitti loppuasiakkaalta veloitetun määrän työn suorittajalle omalla palkkiollaan vähennettynä. Asiassa oli kysymys siitä, oliko osuuskunnan suoritettava arvonlisäveroa itselleen pidättämänsä palkkion osuudesta.

Osuuskunta oli tässä toiminnassaan soveltanut Verohallinnon antamaa ohjetta Laskutuspalveluyritysten ja niiden käyttäjien verotuskysymyksiä. Ohjeen mukaan laskutuspalveluyrityksen ja työn suorittajan välille muodostui muodollinen, vaikkakaan ei työsopimuslaissa tarkoitettu työsuhde. Tämän mukaisesti osuuskunta käsitteli työn suorittajalle maksettavaa korvausta tälle maksettuna ennakkoperintälain 13 §:n mukaisena palkkana ja huolehti tähän liittyvistä lakisääteisistä työnantajavelvoitteista. Ohjeen soveltamisen edellytyksenä oli, ettei työn suorittajilla ollut omaa y-tunnusta eivätkä he siten olleet arvonlisäverovelvollisten rekisterissä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että näissä oloissa, kun otettiin huomioon myös kahdenkertaisen verotuksen estäminen, osuuskunnan ei katsottu suorittavan sille jäävää palkkiota vastaan työn suorittajille erillistä palvelua, josta osuuskunnan olisi suoritettava arvonlisäveroa.

Verohallinnon arvonlisäverotusta koskeva ennakkoratkaisu ajalle 23.3.2018–31.12.2019.

KHO:2020:123

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Mari
3 vuodet sitten

Tuleeko heti voimaan?