Koronavirustilanteen vaikutuksista Helsingin hovioikeuden toimintaan

22.11.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin hovioikeus pyrkii järjestämään toimintansa siten, että se voisi jatkua mahdollisimman normaalina koronavirustilanteesta huolimatta. Hovioikeudessa järjestettävät pääkäsittelyt pidetään ennalta ilmoitetun mukaisesti, jollei estettä ilmaannu. Asioille, joissa pääkäsittely on jouduttu peruut-tamaan koronavirukseen liittyvistä syistä, on yleensä jo määrätty uudet käsittelyajankohdat.
Tartuntatilanteen kehittymistä seurataan jatkuvasti. On mahdollista, että tilanteen huonontuessa hovioikeus joutuu rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet.

Pääkäsittelyjen järjestäminen:

Terveysperusteisiin peruutuspyyntöihin suhtaudutaan myönteisesti. Mikäli olet sairauden tai karanteenin vuoksi estynyt saapumasta oikeudenkäyntiin, johon sinut on kutsuttu, tai kuulut koronaviruksen riskiryhmään, ota välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai lähetä sähköpostiviesti hovioikeuden virastopostiin (helsinki.ho@oikeus.fi). Hovioikeus arvioi jokaisen tilanteen erikseen ottaen huomioon muun ohella asian laadun ja kiireellisyyden, etäyhteyksien hyödyntämismahdollisuuden sekä asianosaisten olosuhteet.
Pääkäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.
Lisätietoja voi kysyä myös hovioikeuden virastosähköpostista (helsinki.ho@oikeus.fi) tai hovioikeuden asiakaspalvelunumerosta (029 56 40789), johon vastataan aina virka-aikana.

Muu asiointi hovioikeudessa:

Hovioikeuden asiakaspalvelu toimii normaalisti. Kaikessa asioinnissa tulisi ensisijaisesti käyttää puhelinta ja sähköpostia.

Tartunnalta suojautuminen hovioikeudessa:

Hovioikeus pyrkii tartuntariskin minimoimiseen toiminnassaan. Etäyhteyksien (esimerkiksi Skype, puhelin) käyttöä pääkäsittelyjen toimittamiseksi suositaan. Istunnoissa kiinnitetään huomiota riittäviin turvaväleihin istuntoon osallistuvien välillä. Asianosaisia saatetaan sijoittaa toiseen saliin videoyhteyden päähän. Myös yleisön määrää voidaan joutua tartuntavaaran vähentämiseksi rajoittamaan. Pääkäsittelyjen järjestelyissä otetaan erityisesti huomioon riskiryhmiin kuuluvat.
Asiakkaiden käytettävissä on käsien desinfiointiainetta sisääntuloaulassa ja istuntosaleissa. Asiakastilat ja salit siivotaan tehostetusti päivittäin. Hovioikeuden yleisissä tiloissa käytetään THL:n antaman suosituksen mukaisesti kasvomaskia, jollei maskin käytölle ole terveydellistä estettä. Maskia käytetään myös istuntosaleissa, jollei tuomioistuin toisin päätä.
Hovioikeudessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Hovioikeuden tiloihin ei pidä tulla sairaana tai 10 vuorokauteen palattaessa sellaisesta maasta, jota koskevat viranomaisten maahantulon rajoitukset. Hovioikeuden omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments