Työpalkkasaatava oli rauennut kun asiassa ei ollut kyse ilmeisen tulkinnanvaraisesta työehtosopimusmääräyksestä

5.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:76 Työsopimus – Työpalkkasaatavan vanhentuminen

Työntekijä nosti yli kahden vuoden kuluttua työsuhteensa päättymisestä palkkasaatavaa koskevan kanteen. Kanne perustui siihen, että työsuhteeseen olisi pitänyt soveltaa yleissitovaa työehtosopimusta siihen sovelletun työehtosopimuksen asemesta, koska viimeksi mainitun sopimuksen oli solminut työntekijöiden puolesta yhdistys, joka ei ollut aito työntekijöiden ammattiyhdistys.

Korkein oikeus katsoi, ettei työntekijän palkkavaatimuksen perusteena ollut työsopimuslain 13 luvun 9 §:n 3 momentissa tarkoitettu ilmeisen tulkinnanvarainen työehtosopimusmääräys. Työntekijän saatava oli rauennut, kun kannetta ei ollut nostettu kahden vuoden kuluessa työsuhteen päättymisestä.

KKO:2020:76

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments