Työehtosopimuksella ei voitu heikentää työsopimuksessa sovittua työaikaehtoa

27.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2020:11 Tuomioistuimen toimivalta – Oikeussuojan tarve – Pääkäsittelyn toimittaminen – Työaikaehto – Kilpailukykysopimus – Työehtosopimus – Työsopimus – Työtuomioistuimen lausunto

Kysymys siitä, oliko työntekijän työaikaehto määräytynyt hänen työsopimuksensa nimenomaisen ehdon vai sittemmin kilpailukykysopimuksen perusteella työehtosopimukseen tehdyn työajan pidennyksen mukaan. Kysymys myös yleisen tuomioistuimen toimivallasta, lausunnon pyytämisestä työtuomioistuimelta, oikeussuojan tarpeesta prosessinedellytyksenä sekä pääkäsittelyn toimittamisesta hovioikeudessa.

Ei ole perusteltua katsoa, että työehtosopimusosapuolet voisivat työehtosopimuksin heikentää voimassa olevia ja nimenomaisesti sovittuja työsopimusehtoja.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments