Selvitykset osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeista lausunnoille

14.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Osakeyhtiölain uudistamista arvioidaan. Voimassa olevan lain toimivuudesta ja muutostarpeista on tehty selvitykset, joista voit antaa nyt lausuntosi.

Nykyinen osakeyhtiölaki on ollut voimassa 14 vuotta. Tänä aikana yhteiskunta ja yhtiöiden toimintaympäristö ovat muuttuneet olennaisesti muun muassa digitalisoinnin, työn tekemisen muutoksen sekä mikro- ja pienyritystoiminnan kehityksen seurauksena. Yhtiölainsäädännön toimivuudella on merkitystä, kun osakeyhtiöt päättävät sijoittautumispaikastaan kansainvälisessä toimintaympäristössä. Tämän vuoksi Suomen yhtiölainsäädännön on oltava jatkuvasti vähintään hyvää kansainvälistä tasoa.

Osakeyhtiölain toimivuuden ja muutostarpeiden arvioimiseksi tänä syksynä julkaistiin valtioneuvoston kanslian rahoituksella kaksi selvitystä. Roschier Asianajotoimisto Oy:n sekä Tampereen ja Lapin yliopistojen laatimissa VN TEAS -selvityksissä valtioneuvostolle ehdotetaan useita yhtiöiden toiminnan digitalisointia tukevia uudistuksia, lain pienyhtiöystävällisyyden, oikeussuojan ja velkojiensuojan kehittämistä sekä sääntelyn sujuvuutta lisääviä toimia. Lisäksi Roschierin selvityksessä käsitellään yhtiön toiminnan tarkoitusta ja päädytään ainakin toistaiseksi ehdottamaan pitäytymistä nykyisessä yhtiön voitontuottamistarkoituksessa sekä yhtiön muiden sidosryhmien huomioon ottamista muun muassa niin sanotun valistuneen arvonmaksimoinnin ja erityislainsäädännön perusteella. 

Selvitykset lähtevät nyt laajalle lausuntokierrokselle, ja niistä voi antaa lausunnon lausuntopalvelu.fi:ssä 13.12.2020 asti. 

Selvityksiä ja lausuntopalautetta hyödynnetään yhtiölainsäädännön tulevissa kehityshankkeissa.

 

Selvitykset osakeyhtiölain toimivuudesta ja muutostarpeista lausunnoille

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments