Korkeimmassa oikeudessa avoinna useita esittelijöiden virkoja ja määräaikaisuuksia

1.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Korkeimmassa oikeudessa julistetaan haettavaksi

1) esittelijäneuvoksen (T 13) virka

2) 2 esittelijäneuvoksen (T 13) määräaikaista virkaa (enintään 5 vuotta)

3) vanhemman oikeussihteeri (T 12) virka

4) vanhemman oikeussihteerin (T 12) määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.2021–31.3.2023

5) vanhemman oikeussihteerin (T 12) määräaikaisia virkasuhteita, enintään 3 ajalle 1.1.–31.12.2021

6) vanhemman oikeussihteerin (T 12) määräaikainen virkasuhde ajalle 1.1.–29.5.2021

7) 2 oikeussihteerin (T 11) virkaa

8) oikeussihteerin (T 11) määräaikaisia virkasuhteita; enintään 6 ajalle 1.1.–31.12.2021

Virat kohdissa 1, 3 ja 7 täytetään 1.1.2021 lukien.

Haettavana olevien tehtävien palkkaluokat (ilman kokemuslisiä): T13 – 5.096,94 euroa/kk,

T12 – 4.931,87 euroa/kk ja T11 – 4.731,58 euroa/kk.

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, joka antaa ratkaisuja tulkinnanvaraisissa lainsoveltamistilanteissa. Työ korkeimmassa oikeudessa mahdollistaa laajan perehtymisen tuomioistuinlaitoksen toimintaan ja ajankohtaisiin kysymyksiin niin siviili-, rikos- kuin prosessioikeudenkin alalla. Korkeimmassa oikeudessa voit syventyä oikeudellisiin haasteisiin ja kouluttautua uuteen sekä kehittää tuomarintaitoja.

Korkeimmassa oikeudessa asiat käsitellään esittelijän valmistelun ja ratkaisuehdotusten pohjalta. Valmisteluun kuuluu oikeuskäytännön ja muiden kotimaisten ja kansainvälisten oikeuslähteiden selvittäminen sekä eri ratkaisuvaihtoehtojen analysoiminen ja punninta. Esittelijä osallistuu asian käsittelyyn istunnossa.

Ketkä voivat hakea avoinna olevia tehtäviä

Esittelijän viroista on säädetty korkeimmasta oikeudesta annetun lain 13 ja 14 §:ssä sekä tuomioistuinlaissa.

Hakijan tulee täyttää tuomarin viran kelpoisuusvaatimukset. Kelpoisuusvaatimuksina ovat tuomioistuinlain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettu oikeustieteen tutkinto ja viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämä perehtyneisyys viran tehtäväalaan sekä tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen erinomainen ja ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito. Muu kielitaito katsotaan eduksi.

Esittelijän tehtävä edellyttää hyvää laintuntemusta ja oikeudellista arviointikykyä sekä suullista ja kirjallista ilmaisutaitoa. Esittelijöiden erityisiä osaamisen alueita voidaan ottaa tehtävänjaossa huomioon.

Hakumenettely

Hakemus yhteystietoineen (puhelin ja sähköposti) ja liitteineen (esimerkiksi nimikirja, tutkintotodistus, työtodistukset, CV, suositus) toimitetaan 21.10.2020 klo 16.15 mennessä korkeimman oikeuden kirjaamoon, postiosoite PL 301, 00171 Helsinki, sähköpostiosoite korkein.oikeus@oikeus.fi ja käyntiosoite Pohjoisesplanadi 3. Hakemuksessa on yksilöitävä, mitä virkoja tai virkasuhteita se koskee.

Lisätietoja antaa kansliapäällikkö Wilhelm Norrman, puhelin 050 5351 045, sähköposti: wilhelm.norrman@oikeus.fi.

https://www.korkeinoikeus.fi/fi/index/ajankohtaista/avoimetvirat.html

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments