Kokoontumisoikeuteensa vedonneen henkilön aluehallintoviraston päätöksestä tekemä valitus jätettiin tutkimatta

23.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:108 Valitusoikeus – Välitön vaikutus muutoksenhakijan oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun – Oikeussuojan tarve – Oikeus saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa – Oikeus tehokkaaseen oikeusturvakeinoon – Tartuntatautilain mukainen päätös – Kokoontumisoikeuden rajoitus

Aluehallintovirasto oli tartuntatautilain nojalla päätöksessä mainituin poikkeuksin kieltänyt yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset, joihin osallistuu yli 50 henkilöä.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hallinto-oikeus oli voinut jättää muun ohella kokoontumisoikeuteensa vedonneen henkilön aluehallintoviraston päätöksestä tekemän valituksen tutkimatta. Aluehallintoviraston päätöstä ei ollut kohdistettu muutoksenhakijaan eikä päätöksen voitu katsoa vaikuttavan välittömästi hänen oikeuteensa, velvollisuuteensa tai etuunsa. Valitusoikeus ei syntynyt pelkästään yleisen intressin kuten päätöksen laillisuuden selvittämisen tai yksinomaan subjektiivisesti koetun, hypoteettisen oikeusturvan tarpeen perusteella.

KHO:2020:108

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments