Avoliitton päättyessä maksettava hyvitys kotityön perusteella ei ole veronalaista ansiotuloa

13.10.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:104 Tuloverotus – Tulon veronalaisuus – Tulon käsite – Ansiotulo – Avoero – Avoliittolaissa tarkoitettu hyvitys – Kotityö

A ja B olivat avopuolisoita ja tuloverolain 7 §:ssä tarkoitettuja puolisoita. A oli ollut avoliiton aikana ansiotyössä vain osittain, koska hän oli hoitanut avopuolisoiden yhteistä kotia ja lapsia, kun B oli työskennellyt kokoaikaisesti yrityksessään. A ja B olivat eroamassa, ja B oli tässä yhteydessä maksamassa A:lle avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetussa laissa tarkoitettua hyvitystä A:n tekemän kotityön perusteella.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että perheenjäsenen kotityö yhteisen perheen hyväksi ei tapahdu työsuhteessa eikä se muutoinkaan ole luonteeltaan ansiotarkoituksessa tapahtuvaa. Hyvityksen perusteena oleva kotityö on luonteeltaan perheen sisäistä työnjakoa perheen hoitamisen ja kodin ulkopuolella tapahtuvan ansiotyön välillä. Avopuolisoiden yhteistalouden purkamisesta annetun lain mukainen avoliiton purkautumisen yhteydessä kotityön perusteella maksettava kertaluonteinen hyvitys ei kuulu tuloverolain tulokäsitteen piiriin, eikä tällaisesta hyvityksestä kerry veronalaista ansiotuloa.

Verohallinnon ennakkoratkaisu verovuodelle 2018.

Äänestys 4-1

KHO:2020:104

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments