Uuden selvityksen esittäminen vasta KHO:ssa ei ollut erityisen painava syy valitusluvan myöntämiseksi

28.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2020:102 Ulkomaalaisasia – Valituslupa – Valitusluvan myöntämisperusteet – Muu erityisen painava syy – Uusi selvitys

Maahanmuuttovirasto oli hylännyt muutoksenhakijan oleskelulupahakemuksen, koska oleskeluluvan kaikkien edellytysten ei katsottu täyttyneen. Hallinto-oikeus oli hylännyt muutoksenhakijan valituksen.

Muutoksenhakija oli korkeimpaan hallinto-oikeuteen toimittamassaan valituslupahakemuksessa katsonut, että valitusluvan myöntämiselle on olemassa muu erityisen painava syy, koska hän uuden selvityksen myötä täyttää kaikki oleskeluluvan myöntämisen edellytykset.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että uuden selvityksen esittäminen vasta korkeimmassa hallinto-oikeudessa ei ollut ulkomaalaislain 196 §:n 4 momentissa tarkoitettu erityisen painava syy, jonka perusteella valituslupa tulisi myöntää. Valituslupahakemus hylättiin.

KHO:2020:102

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments