KKV esittää Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä

29.9.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kilpailu- ja kuluttajavirasto on 29.9.2020 esittänyt markkinaoikeudelle Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä. KKV:n selvitysten mukaan yrityskauppa vähentäisi merkittävästi kilpailua terveyspalveluiden markkinoilla. Kaupan jälkeen markkinoille jäisi vain kaksi valtakunnallista terveyspalveluyritystä.

Suomen terveyspalvelumarkkinoita hallitsevat kolme suurta valtakunnallista toimijaa: yrityskaupan osapuolet Mehiläinen-konserniin kuuluva Mehiläinen Yhtiöt Oy ja Pihlajalinna-konserniin kuuluva Pihlajalinna Oyj sekä Terveystalo Oyj.

Pihlajalinna on viime vuosina noussut merkittäväksi kilpailijaksi Mehiläiselle ja Terveystalolle. Pihlajalinna on ollut perinteisesti vahva toimija kunnille myytävissä palveluissa, mutta yritys on viime vuosina laajentunut erityisesti työterveys- ja lääkäripalveluissa.

Mehiläinen ja Pihlajalinna kilpailevat keskenään lähes kaikilla yksityisen terveydenhuollon eri osa-alueilla ja myyvät palveluita laajasti niin yksityishenkilöille, yrityksille, vakuutusyhtiöille kuin julkisen sektorin asiakkaille. Yrityskauppa johtaisi todennäköisesti hintojen huomattavaan nousuun kaikilla näillä osa-alueilla asiakkaiden ja veronmaksajien vahingoksi.

Yrityskauppa vahvistaisi entisestään terveysmarkkinoiden keskittymistä

Terveyspalveluiden markkinat ovat keskittyneet viimeisen vuosikymmenen aikana poikkeuksellisen voimakkaasti. Kolme suurinta toimijaa, Mehiläinen, Pihlajalinna ja Terveystalo, ovat moninkertaistaneet yhteenlasketun markkinaosuutensa vuodesta 2014 lähtien. Keskittyminen on osaltaan seurausta siitä, että suuret toimijat ovat ostaneet markkinoilta pois suuren määrän pienempiä kilpailijoita.

Toteutuessaan yrityskauppa sinetöisi kansallisen keskittymiskehityksen ja muuttaisi Suomen terveyspalveluiden markkinaa peruuttamattomasti. Yrityskaupan jälkeen kaksi yritystä – Mehiläinen ja Terveystalo – hallitsisivat merkittävää osaa terveyspalveluiden markkinoista ylivoimaisen markkina-asemansa turvin.

Yrityskauppa johtaisi kilpailuongelmiin terveyspalveluiden markkinoilla

KKV havaitsi selvityksissään kilpailuongelmia useissa terveydenhuollon segmenteissä. Viraston selvitysten mukaan yrityskauppa johtaisi kilpailuongelmiin seuraavilla osa-alueilla:

 • Yksityislääkäripalveluissa yhteensä 16 paikallisella markkinalla, mukaan lukien suurista kaupungeista pääkaupunkiseutu, Turku, Tampere, Oulu ja Kuopio.
 • Työterveyspalveluissa 21 paikkakunnalla, mukaan lukien Helsinki, Turku, Tampere ja Kuopio. Työterveyspalveluissa kilpailuongelmia havaittiin myös asiakkaissa, jotka hankkivat työterveyspalveluita usean maakunnan alueella sijaitseviin toimipisteisiin ja edellyttävät palveluntuottajalta laajaa toimipisteverkostoa.
 • Yksityisissä sairaalapalveluissa neljän sairaanhoitopiirin alueella.
 • Vakuutusyhtiöpalveluissa, jotka käsittävät sopimukset, joita vakuutusyhtiöt tekevät lääkärikeskusten kanssa vakuutusasiakkaiden hinnoista ja muista palvelun ehdoista. Näitä ehtoja sovelletaan vakuutusyhtiön maksaessa hoidon suoraan asiakkaan puolesta. 
 • Hedelmöityshoitopalveluissa pääkaupunkiseudulla.
 • Julkisen sektorin ulkoistuksissa ja ostopalveluissa seuraavissa segmenteissä:
  • kokonaisulkoistukset
  • perusterveydenhuollon ulkoistukset
  • työterveyspalvelujen ulkoistukset ja ostopalvelut
  • henkilöstövuokrauksen ja päivystyksen ostopalvelut.

KKV esittää Mehiläisen ja Pihlajalinnan välisen yrityskaupan kieltämistä

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments