OM:n budjettiehdotus: Ei korotusta oikeusapupalkkioon

13.8.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriön hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja vuodelle 2021 yhteensä 1 miljardi euroa, mikä on 45,5 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden varsinaisessa talousarviossa. Lisäys johtuu muun muassa tietohallinnon lisäpanostuksista ja yleiskorotuksesta johtuvasta palkkausten tarkistuksista.

Sujuvampia oikeudenkäyntejä

Tuomioistuimille ehdotetaan 2,7 miljoonan euron lisärahoitusta vuodelle 2021 oikeudenkäyntien sujuvoittamiseen. Vesi- ja ympäristöasioiden ruuhkan purkuun ehdotetaan 1,7 miljoonaa euroa.

Yleisten tuomioistuinten ja Syyttäjälaitoksen sähköisten työtapojen ja asioinnin toteutukseen (AIPA-tietojärjestelmähanke) ehdotetaan 5 miljoonan euron lisäystä. Tavoitteena on sujuvoittaa oikeudenkäyntejä. Syyttäjälaitokselle ehdotetaan 2,5 miljoonan euron tasokorotusta rikosvastuun toteutumisen turvaamiseksi.

Videoneuvottelulaitteiden lisähankintaan ehdotetaan tuomioistuimille, Syyttäjälaitokselle ja Rikosseuraamuslaitokselle yhteensä 1,8 miljoonaa euroa. Videoneuvottelut yleistyvät koronaviruspandemian ja oikeusprosessin keventämisen vuoksi.

Sakon muuntorangaistusten uudistamisesta aiheutuviin lisämenoihin ehdotetaan tuomioistuimille, Syyttäjälaitokselle ja Rikosseuraamuslaitokselle yhteensä 8,8 miljoonan euron lisäystä. Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2019 uudistusta koskevan säädösmuutoksen, joka tulee voimaan vuoden 2021 alussa. Muutos mahdollistaa sakon muuntamisen vankeudeksi eräiden toistuvien sakkorangaistusten kohdalla.

Rikosseuraamuslaitokselle ehdotetaan 2,6 miljoonan euron lisäystä menoihin, jotka koskevat lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten rangaistusten tiukentamista ja ehdollisen vankeuden valvontaa yli 21-vuotiaille. Myös nämä säännösmuutokset tehtiin vuoden 2019 alussa. Hämeenlinnan uuden naisvankilan kuluihin ehdotetaan lisäystä 1,9 miljoonaa euroa ja vankiloiden turvatekniikan uusimiseen 3,2 miljoonaa euroa.

Oikeudenkäyntien kokonaiskestoa lyhennetään.
Otetaan voimavarojen kohdentamisessa huomioon oikeusturva ja rikosvastuun toteutuminen sekä asioiden käsittelyketjut.
Jatketaan valmistelua oikeusavun tulorajojen nostamisesta ja keskituloisten oikeusavusta laaditun selvityksen johdosta.
Arvioidaan keinoja turvapaikanhakijoita avustavien lakimiesten pätevyyden varmistamiseksi.
Edistetään sovittelupalvelujen käyttöä oikeusaputoimistoissa.

 

Käsittelyketjut- ja menettelyt määräytyvät asian laadun ja vaativuuden mukaan.
Oikeusavun asianajoprosessin toimivuutta kehitetään yhtenäistämällä toimintatapoja.
Oikeusavussa otetaan käyttöön sähköinen päivystysjärjestelmä rikosasioiden käsittelyn nopeuttamiseksi.
Yleisen edunvalvonnan prosesseja kehitetään parhaiden käytäntöjen mukaiseksi.
Kuluttajariitalautakunnan valitusten käsittelyprosessin toiminta- ja menettelytapoja kehitetään.
Oikeudellinen ongelma ratkaistaan mahdollisemman varhaisessa vaiheessa. Edistetään sovittelupalvelujen käyttöä oikeusaputoimistoissa.
Sähköinen asiointi ja neuvontapalvelut ovat asiakaslähtöisiä.
Mahdollistetaan turvapaikanhakijoille avustajan käyttö oikeusapulain nojalla turvapaikkapuhuttelussa ja otetaan käyttöön tuntiperusteiset palkkiot.

Talous- ja velkaneuvonta paremmin saataville

Ylivelkaantumista ja siihen liittyviä ongelmia vähennetään. Jotta talous- ja velkaneuvonta vastaisi paremmin kasvavaan tarpeeseen, oikeusapu- ja edunvalvontapiireille ehdotetaan 1 miljoonan euron lisämäärärahaa. Ulosottolaitokselle ehdotetaan 0,5 miljoonaa euron lisämäärärahaa velallisten neuvonnan tehostamiseen.

Turvapaikanhakijoiden oikeusturvaan ehdotetaan hallintotuomioistuimille ja oikeusavulle 4,9 miljoonan euron lisärahoitusta.

Yleistä edunvalvontaa tarvitsevien määrä kasvaa vuosittain väestön ikääntyessä. Kasvusta johtuen edunvalvontatoimistoille ehdotetaan 1,9 miljoonaa euroa lisämäärärahaa.

Vanhusasiavaltuutetun tehtävän perustamiseen ehdotetaan 420 000 euron lisämäärärahaa.

Jotta hallitusohjelman tehokas toteuttaminen ja valtioneuvoston lainvalmistelun laatu voidaan varmistaa, oikeusministeriön määrärahoihin ehdotetaan 1 miljoonan euron lisäystä.

Koronaviruspandemia aiheuttaa oikeusministeriön hallinnonalalle pitkäkestoisia ruuhkia ja lisäresurssitarvetta vuosina 2021−2022 ja mahdollisesti myös sen jälkeen. Pandemian aiheuttamat määrärahavaikutukset otetaan huomioon syksyn talousarviovalmistelussa.

Tiedote: Oikeusministeriön ehdotus valtion talousarvioon 2021

 
Oikeusministeriön 18.5.2020 ehdotus vuoden 2021 talousarvioksi

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments