Verohallinnolle moitteet AEOA:lta kuolinpesän postin lähettämisestä vainajan vuosien takaiseen osoitteeseen

29.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija X:n kuolinpesän pesänhoitajana (jälj. kantelija) pyysi tutkimaan Verohallinnon menet-telyn. Kantelijan äiti kuoli vuonna 2000 ja isä vuonna 2015. Vanhemmilla oli yhteisomistuksessa lomaviikko-osake kylpylähotellista. Perikunta (kolme lasta) myi tämän osakkeen vuonna 2018 ja kantelija teki 7.1.2019 myynnistä Verohallinnolle ennakkoveroilmoituksen luovutusvoiton verotuksesta. Isän osalta Verohallinnolta tuli odotettu vero maksettavaksi postissa ja kantelija maksoi sen. Äidin osalta verovirkailija soitti kantelijalle ja selitti viivästystä, sillä, että äidin tiedot jouduttiin aktivoimaan, koska ne olivat jo laitettu arkistoon ja pois aktiivisesta tietokannasta. Kaikki kuitenkin oli menossa kantelijan tekemän ilmoituksen mukaan ja kantelija jäi odottelemaan veron maksua.

Kantelija sai ulosottovirastosta maksukehotuksen ja vireilletuloilmoituksen postissa kotiin. Hän maksoi määrätyn laskun välittömästi.

– – –

Hallinnon asiakkaan tulee voida luottaa viranomaisen toiminnan oikeellisuuteen ja virheettömyyteen. Myös kantelijalla oli ollut oikeus luottaa kuolinpesän ennakkoverohakemuksen käsittelyssä sen asianmukaisuuteen. Hänellä ei voinut olla tietoa Verohallinnon asiakasrekisterin tiedoista eikä virkailijan laiminlyönnistä selvittää kuolinpesän osoitetieto, kun kuolinpesä palautettiin Verohallinnon asiakasrekisteriin. Viimeistään Verohallinnon virkailijan yhteydenoton johdosta kantelijalle oli syntynyt perusteltu ja oikeutettu käsitys siitä, että ennakkoverohakemus käsitellään asianmukaisesti ja se lähetetään hänen hakemuksessa ilmoittamaansa osoitteeseen. Ennakkoveropäätös ja Verohallinnon muut kirjeet lähetettiin kuitenkin Verohallinnon asian asianmukaisen selvittämisen laiminlyönnin johdosta vanhentuneeseen osoitteeseen.

Mielestäni Verohallinnon menettely kantelijan äidin kuolinpesän ennakkoverohakemuksen käsittelyssä oli lainvastainen. Tapahtuneiden lainvastaisten laiminlyöntien johdosta vero lähetettiin ulosottoon, jonka vuoksi kuolinpesä joutui aiheettomasti suorittamaan viivästyskorkoa ja ulosottoviranomaisen määräämän ulosottomaksun. Verohallinnon kantelijalle antamat kielteiset päätökset perustuivat siihen näkemykseen, että päätökset ja kirjeet oli toimitettu Verohallinnon silloin tiedossa olleeseen osoitteeseen. Tämä vanha rekisteriin palautettu osoitetieto johtui kuitenkin Verohallinnon edellä todetusta laiminlyönnistä. Asiakirjoista ei ilmene, oliko kantelija hakenut oikaisua Verohallinnon viivekorkoa koskevaan päätökseen.

Ottaen huomioon edellä todetut seikat ja erityisesti kantelijan oikeutettu odotus asian asianmukaisesta käsittelystä, pyydän Verohallintoa vielä harkitsemaan, tulisiko kantelijalle korvata nämä Verohallinnon omasta laiminlyönnistä johtuneet seuraamukset.

Kuolinpesän osoitetieto Verohallinnon asiakasrerkisterissä (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments