EOA:n ratkaisu asiassa, jossa hovioikeus ratkaisi asian yllättäen kirjallisesti esittelystä, vaikka siinä oli jo ilmoitettu pääkäsittelyn järjestämisestä

29.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli Rovaniemen hovioikeuden menettelyä lapsen asumista ym. koskevassa asiassa. Kantelun mukaan hovioikeus oli ilmoittanut, että asiassa toimitetaan pääkäsittely 10.12.2019. Kantelijan yllätykseksi hovioikeus oli kuitenkin ratkaissut asian 30.10.2019 annetulla päätöksellä.

– – –

Kantelun mukaan asian ratkaiseminen ennen asiassa 10.12.2019 toimitettavaksi ilmoitettua pääkäsittelyä on tullut kantelijalle yllätyksenä. Mielestäni hovioikeuden taholta asiassa asianosaisille lähetettyjen, hovioikeuden selvityksessä kerrottujen viestien perusteella kantelija on perustellusti voinut olla siinä käsityksessä, että asiassa toimitetaan viesteistä ilmenevänä ajankohtana pääkäsittely.
Hovioikeuden selvityksen mukaan yleensä alustavasti sovittu pääkäsittely, mistä tässäkin on ollut kysymys, peruutetaan vapaamuotoisesti sähköpostilla, kun asia tulee ratkaistuksi esittelystä. Kantelun tarkoittamassa asiassa näin ei selvityksen mukaan ollut menetelty sen vuoksi, että tuomio oli valmistunut niin pikaisesti, että peruuttaminen olisi ehditty tekemään vain pari päivää ennen lopullista päätöstä. Hovioikeuden selvityksen mukaan sekään ei olisi näyttänyt hyvältä. Selvityksessään hovioikeuden ratkaisukokoonpano pahoittelee, että se ei ollut onnistunut käsittelemään asiaa siten, että asianomainen olisi kokenut menettelyn oikeudenmukaiseksi.
Kantelun johdosta hankitussa lausunnossa hovioikeuden presidentti toteaa lausuntonaan, että asianosaisella on aina oikeus saada oikea ja ajantasainen tieto asiansa käsittelyvaiheista ja -järjestyksestä tuomioistuimessa. Se on osa asian menettelyllistä oikeudenmukaisuutta ja asianmukaista käsittelyä. Mikäli alustavasti ilmoitetun pääkäsittelyn toimittaminen sittemmin katso-taan tarpeettomaksi, kuten kysymyksessä olevassa tapauksessa, sen peruuttamisesta on presidentin näkemyksen mukaan aina ilmoitettava asianosaiselle ennen ratkaisun antamista.
Voin yhtyä presidentin asiassa esittämään. Lisäksi korostan, että ajantasaisen tiedon saamisen tärkeys korostuu tilanteessa, jossa asian käsittelyjärjestys muuttuu siitä, mitä asianosainen on hänelle ilmoitetun perusteella voinut luottaa käsittelyjärjestyksen olevan.
Selvityksen perusteella siitä, ettei erillistä ilmoitusta pääkäsittelyn peruuttamisesta lähetetä, on päättänyt asiassa puheenjohtajana toiminut hovioikeudenlaamanni A.
Mitä tulee alustavasti sovitun pääkäsittelyn peruuttamiseen muutoin, katson, että asiassa ei ole ilmennyt toimenpiteitäni edellyttävää menettelyä. Viittaan hovioikeuden ratkaisukokoonpanon selvityksessä prosessinjohtoon kuuluvista toimenpiteistä esitettyyn.

Oikeudenkäynnin käsittelyjärjestykestä ilmoittaminen (pdf)

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments