EOA antoi huomautuksen lapsen lain vastaisesta kuulemisesta poliisissa

6.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelija arvosteli asiamiehensä A:n laatimassa kantelukirjoituksessa X:npoliisilaitoksen konstaapeli B:n menettelyä kantelijan 11-vuotiaan lapsen kuulustelun suorittamisessa tämän koululla. Kysymys oli lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä koskevasta asiasta, jossa lapsen äiti oli epäiltynä.

“Käsitykseni mukaan F:n olisi esitutkinnasta kokonaisvastuullisena tutkinnanjohtajana tullut varmistaa, ettei kantelijan lapsen kuulustelua suoritettaisi ennen edunvalvojan määräämistä ja hänen olisi tullut välittömästi ryhtyä toimenpiteisiin edunvalvojan määräämiseksi.Hakemuksen tuomioistuimelle edunvalvojan määräämiseksi voi poliisissa tehdä vain tutkinnanjohtaja.”

“Pidän selvänä, että lapselle olisi tullut ennen kuulustelua määrätä esitutkintalain 4 luvun 8 §:nmukaisesti edunvalvoja ja edunvalvojalle olisi esitutkintalain 7 luvun 15 §:n 1 momentinmukaisesti tullut etukäteen ilmoittaa kuulustelusta ja varata tilaisuus olla läsnä kuulustelussa. Kun nämä toimenpiteet on laiminlyöty, myöskään esitutkintalain 7 luvun 14 §:n momentin mukainen lapsen edun edellyttämä edunvalvojan oikeus olla läsnä kuulustelussa ei ole voinut toteutua.Katson, että lapsen kuulustelussa on menetelty selvästi lainvastaisesti ja lapsen edun vastaisesti. Menettelyn moitittavuutta lisää vielä se, että syyttäjä oli nimenomaisesti pyytänyt hakemaan lapselle edunvalvojan.”

“Eduskunnan oikeusasiamiehestä annetun lain 10§:n 1 momentin nojalla annan rikoskomisario F:lleja vanhempi konstaapeli B:lle huomautuksen heidän kohdassa 3.1 selostetusta esitutkintalain vastaisesta menettelystään lapsen kuulustelemisessa.”

Poliisin menettely lapsen kuulemisessa ja esitutkinnan viivästymisessä (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments