AEOA selvitti omasta aloitteestaan naistutkintavankien olosuhteita

10.7.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Yksi osa naistutkintavankien kohteluun liittyvää ongelmaa ovat ne vankilat, jotka eivät lainkaan ole oikeusministeriön asetuksen mukaisia naisille tarkoitettuja  tutkintavankiloita,  mutta  joissa silti voi tosiasiassa olla naisia. Tuoreiden vankilukutilastojen mukaan tällaisia ovat ainakin Mikkelin ja Kuopion vankilat. En ole tutkinut asiaa enempää, joten on mahdollista, että tämä ongelma koskee joitakin muitakin vankiloita.

Lisäksi Vantaan vankila on asetuksen  mukainen  naistutkintavankila  ja  siellä  myös  pidetään naispuolisia tutkintavankeja, mutta siellä ei ole lainkaan keskushallintoyksikön vahvistamia nai-sille tarkoitettuja paikkoja. Kyse lienee siitä, että vankipaikoiksi vahvistetaan vain asuinosastolla olevat paikat ja että Vantaan vankilassa naiset sijoitetaan matkaselliosastolle, ei asuinosastolle. Oletettavasti myös Mikkelin ja Kuopion vankiloissa olleet naistutkintavangit ovat olleet sijoitettuina matkaselliin.

Matkasellissä vietetyn ajan (liiallista) pituutta on arvioitu ylimmän laillisuusvalvojan ratkaisuissa, esimerkiksi asioissa dnro 4101/4/15 ja EOAK/6554/2018. Vaikka näissä ratkaisuissa on ollut kyse  miespuolisista  vankeusvangeista,  niissä  esitetyt  matkasellimajoituksen  ongelmat  ovat merkityksellisiä minkä tahansa vankiryhmän suhteen. Tutkintavangin sijoittamista matkaselliin koskevat esimerkiksiratkaisut EOAK/1346/2018j a dnro 3787/4/10. En tässä yhteydessä enempää selvitä enkä arvioi Vantaan, Kuopion tai Mikkelin vankiloiden matkaselliolosuhteita naistutkintavangeille. Yleisesti voin todeta, että matkaselliolosuhteet eivät sovellu kuin enintään muutaman päivän mittaiseen majoittamiseen. Naisten osalta tulee ottaa huomioon myös, että heidän ei tule joutua häirinnän kohteeksi esimerkiksi ulkoiluun mennessään, ulkoillessaan tai muutoin vankilassa liikuttaessa. Riski häirintään on olemassa, jos vankila on pääosin miehille tarkoitettu eikä vankilan tilojen suunnittelussa ole otettu huomioon tarvetta pitää naiset ja miehet erillään.

Tutkintavangit ja vankeusvangit tulee pitää erillään toistaan myös matkaselleissä. Tämä voinee ainakin joissakin vankiloissa olla ongelma, jos matkasellitiloja ei ole riittävästi. Vantaan vankilan osalta selvityksissä ilmoitettiin,  että  naistutkintavankien  matkaselliosastolla viettämä  aika on enintään viikko. Epäselväksi kuitenkin jäi, miten tämä taataan ja miten menetellään esimerkiksi niissä tilanteissa, joissa tutkintavanki on siirretty Vantaan vankilaan oikeudenkäyntiin osallistumista varten ja oikeudenkäynti kestää pidempään kuin viikon.

Naistutkintavankien tilanneon sijoittamiseen liittyvän sääntelyn ja käytännön välisen ristiriidan vuosi epäselvä ja epätyydyttävä ainakin Mikkelin, Kuopion ja Vantaan vankiloiden osalta ja mahdollisesti muidenkin vankiloiden osalta, jos niissäkin tosiasiassa voidaan säilyttää naistutkintavankeja asetuksesta tai vahvistetuista vankipaikoista poiketen.

Naistutkintavankien olosuhteet (pdf)

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments