Yhtiö antoi lainaa sen osakkeiden hankintaan varten – laina katsottiin osakaslainaksi

9.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO: Tuloverotus – Osakaslaina – Osakkeiden hankinta – Omistusosuus verovuoden päättyessä – Lain sanamuoto

Yhtiön työntekijä A oli saanut yhtiöltä lainaa sen osakkeiden hankintaa varten. Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n yhtiöltä saamaa lainaa pidettävä verotuksessa osakaslainana, vaikka hän ei lainanantohetkellä vielä ollut yhtiön osakas.

Hallinto-oikeus totesi, että tuloverolain 53 a § soveltuu vain tilanteisiin, joissa säännöksessä määritelty kymmenen prosentin omistusedellytys täyttyy. Säännöksessä tai lain esitöissä ei suoraan ole sanottu sitä, tarkastellaanko omistusosuuden suuruutta lainanantohetken vai verovuoden päättymisajankohdan tilanteen mukaan. Toisaalta esitöissä on kuitenkin todettu, että uusissa säännöksissä korostuu vuodenvaihteen merkitys lainaa tuloksi luettaessa. Säännöksen sanamuodon mukaan tuloksi luettava määrä määräytyy rahalainasta verovuoden päättyessä maksamatta olevan määrän perusteella.

Ottaen huomioon, että tuloverolaissa ei ole nimenomaisesti säädetty eikä lain esitöistäkään ilmene, että omistusosuutta osakaslainojen verotuksessa tulisi tarkastella jonkin muun ajankohdan kuin verovuoden päättymishetken mukaisesti, hallinto-oikeus katsoi, että omistusosuus oli määritettävä verovuoden päättymisajankohdan perusteella. Kun vielä otettiin huomioon, että A:n saama laina oli myönnetty osakkeiden ostoon ja se oli ollut ehdoiltaan sellainen, ettei yhtiö mitä ilmeisimmin olisi vastaavin ehdoin lainannut varojaan ulkopuoliselle, asiaa ei ollut syytä arvioida valituksessa esitetyn säännöksen tarkoituksenkaan perusteella toisin. Koska A oli verovuoden päättyessä omistanut yhtiön osakkeista yli kymmenen prosenttia, rahalainasta tuolloin maksamatta ollut määrä oli verotuksessa pääomatuloksi luettavaa osakaslainaa.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments