Generic filters
Exact matches only
20.9.2023 Lausunnot

Lausunto HE-luonnoksesta laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä elinkeinotulon verottamisesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta

Valtiovarainministeriölle   L2023-45   Lausuntopyyntönne: VN/10314/2023, 16.8.2023 LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE LAIKSI VARAINSIIRTOVEROLAIN MUUTTAMISESTA JA VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA SEKÄ ELINKEINOTULON VEROTTAMISESTA ANNEUTN LAIN VÄLIAIKAISESTA MUUTTAMISESTA   Suomen Asianajajaliitto (jäljempänä “Asianajajaliitto”) kiittää mahdollisuudesta lausua luonnoksesta hallituksen esityksestä eduskunnalle varainsiirtoverolain muuttamisesta ja elinkeinotulon verottamisesta annetun lain sekä varainsiirtoverolain väliaikaisesta muuttamisesta.   Johdanto  …

https://asianajajaliitto.fi/2023/09/lausunto-he-luonnoksesta-laiksi-varainsiirtoverolain-muuttamisesta-ja-valiaikaisesta-muuttamisesta-seka-elinkeinotulon-verottamisesta-annetun-lain-valiaikaisesta-muuttamisesta/
9.6.2020 Oikeusuutiset

Yhtiö antoi lainaa sen osakkeiden hankintaan varten – laina katsottiin osakaslainaksi

Turun HAO: Tuloverotus – Osakaslaina – Osakkeiden hankinta – Omistusosuus verovuoden päättyessä – Lain sanamuoto Yhtiön työntekijä A oli saanut yhtiöltä lainaa sen osakkeiden hankintaa varten. Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n yhtiöltä saamaa lainaa pidettävä verotuksessa osakaslainana, vaikka hän ei lainanantohetkellä vielä ollut yhtiön osakas. Hallinto-oikeus totesi, että tuloverolain…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/yhtio-antoi-lainaa-sen-osakkeiden-hankintaan-varten-laina-katsottiin-osakaslainaksi/
23.9.2019 Oikeusuutiset

Osakaslainasaatavan ostaminen ei johtanut varainsiirtoveroon

KHO:2019:121 Varainsiirtovero – Veron peruste – Suoritusvelvoitteen käsite – Osakaslainan luovutus – Lain sanamuoto C Oy ja D Oy omistivat B Oy:n osakkeet ja olivat antaneet B Oy:lle lainaa. A Oy osti mainitut B Oy:n osakkeet ja osakaslainasaatavat C Oy:ltä ja D Oy:ltä samoilla kauppakirjoilla. Korkein hallinto-oikeus totesi, että osakaslainasaatavat…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/osakaslainasaatavan-ostaminen-ei-johtanut-varainsiirtoveroon/
11.7.2013 Oikeusuutiset

Voitiinko, ja miltä vuodelta, verottaa osakkaan pojan yhtiöstä ottamia kassavaroja peiteltynä osinkona

Turun HAO Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Verovuosi – Käteisvarojen nostaminen yhtiöstä – Osakaslaina – Velkakirjan ehtojen noudattaminen – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi Yhtiön osakkeet omistaneen A:n saamana peiteltynä osinkona verovuodelta 2008 oli verotuksen oikaisuin verotettu noin 200 000 euron suuruinen määrä sen johdosta, että verotarkastuksessa oli havaittu hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/voitiinko-ja-milta-vuodelta-verottaa-osakkaan-pojan-yhtiosta-ottamia-kassavaroja-peiteltyna-osinkona/