Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
9.6.2020 Oikeusuutiset

Yhtiö antoi lainaa sen osakkeiden hankintaan varten – laina katsottiin osakaslainaksi

Turun HAO: Tuloverotus – Osakaslaina – Osakkeiden hankinta – Omistusosuus verovuoden päättyessä – Lain sanamuoto Yhtiön työntekijä A oli saanut yhtiöltä lainaa sen osakkeiden hankintaa varten. Asiassa oli kysymys siitä, oliko A:n yhtiöltä saamaa lainaa pidettävä verotuksessa osakaslainana, vaikka hän ei lainanantohetkellä vielä ollut yhtiön osakas. Hallinto-oikeus totesi, että tuloverolain…

https://asianajajaliitto.fi/2020/06/yhtio-antoi-lainaa-sen-osakkeiden-hankintaan-varten-laina-katsottiin-osakaslainaksi/
23.9.2019 Oikeusuutiset

Osakaslainasaatavan ostaminen ei johtanut varainsiirtoveroon

KHO:2019:121 Varainsiirtovero – Veron peruste – Suoritusvelvoitteen käsite – Osakaslainan luovutus – Lain sanamuoto C Oy ja D Oy omistivat B Oy:n osakkeet ja olivat antaneet B Oy:lle lainaa. A Oy osti mainitut B Oy:n osakkeet ja osakaslainasaatavat C Oy:ltä ja D Oy:ltä samoilla kauppakirjoilla. Korkein hallinto-oikeus totesi, että osakaslainasaatavat…

https://asianajajaliitto.fi/2019/09/osakaslainasaatavan-ostaminen-ei-johtanut-varainsiirtoveroon/
11.7.2013 Oikeusuutiset

Voitiinko, ja miltä vuodelta, verottaa osakkaan pojan yhtiöstä ottamia kassavaroja peiteltynä osinkona

Turun HAO Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Verovuosi – Käteisvarojen nostaminen yhtiöstä – Osakaslaina – Velkakirjan ehtojen noudattaminen – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi Yhtiön osakkeet omistaneen A:n saamana peiteltynä osinkona verovuodelta 2008 oli verotuksen oikaisuin verotettu noin 200 000 euron suuruinen määrä sen johdosta, että verotarkastuksessa oli havaittu hänen…

https://asianajajaliitto.fi/2013/07/voitiinko-ja-milta-vuodelta-verottaa-osakkaan-pojan-yhtiosta-ottamia-kassavaroja-peiteltyna-osinkona/