Voitiinko, ja miltä vuodelta, verottaa osakkaan pojan yhtiöstä ottamia kassavaroja peiteltynä osinkona

11.7.2013 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Turun HAO Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Verovuosi – Käteisvarojen nostaminen yhtiöstä – Osakaslaina – Velkakirjan ehtojen noudattaminen – Verotuksen oikaisu verovelvollisen vahingoksi

Yhtiön osakkeet omistaneen A:n saamana peiteltynä osinkona
verovuodelta 2008 oli verotuksen oikaisuin verotettu noin 200 000 euron
suuruinen määrä sen johdosta, että verotarkastuksessa oli havaittu hänen
yhtiössä toimineen poikansa B:n ottaneen vuosina 1999–2005 yhtiön
käteisvaroja itselleen ja B:n olleen laadittujen velkakirjojen
perusteella vuonna 2008 edelleen velkaa yhtiölle mainitun suuruisen
määrän. Valituksessa oli kysymys muun ohessa oikeasta verovuodesta.
Hallinto-oikeus hylkäsi A:n valituksen.

Hallinto-oikeuden perustelujen mukaan B:n ja yhtiön väliset
velkakirjat oli laadittu 31.12.1999, 31.12.2004 ja 31.12.2005.
Laina-aika kussakin velkakirjassa oli kymmenen vuotta. Velkakirjoissa
oli lisäksi ehdot koron ja lyhennysten maksamisesta. Kahden jälkimmäisen
velan vakuutena oli velallisen työpanos. Lainarahat oli ainakin näiden
lainojen osalta kirjattu nostetuksi käteiskassasta. Tarkastuskertomuksen
mukaan oli ilmeistä, että rahaa oli nostettu kassasta vähitellen
tekemättä asianmukaisia kirjauksia kirjanpitoon. Velkakirjoilla oli
sitten pienennetty ylisuureksi kasvaneen kassatilin saldoa.

A:n peitellyn osingon verotuksen perusteena olevat yhtiön
lainasaamiset B:ltä olivat syntyneet siten, että B oli ainakin jo
vuodesta 1999 lähtien usean vuoden pituisena aikana nostanut niitä
vastaavat rahamäärät yhtiöstä. Lainasaamisiin oli lisätty vuosittain
edeltävältä vuodelta saamiselle laskettu korko siltä osin kuin sitä ei
ollut maksettu. Vuosittain oli myös lisätty lainoista lyhennettäväksi
erääntyvä määrä lyhytaikaisten saamisten tilille. Koska lyhennyksiä ei
ollut tehty sovitun mukaisesti, tilin saldo oli jatkuvasti kasvanut.

B:n velat yhtiölle olivat kertyneet usealta vuodelta. Vasta
verotarkastuksessa oli havaittu, että velkamäärät olivat jatkuvasti
kasvaneet eikä veloista myöskään ollut saatu korkoja ja lyhennyksiä
asianmukaisesti. Tuolloin oli myös voitu todeta, että tilintarkastajat
olivat vuodelta 2007 puuttuneet osakeyhtiölain vastaisiin
lainajärjestelyihin ja vuodelta 2008 todenneet, ettei yhtiö ollut
ryhtynyt korjaaviin toimiin, vaan lainat olivat entisestään
lisääntyneet. Näissä oloissa peitelty osinko oli voitu verottaa A:n
vuoden 2008 tulona, vaikka B:n saamat etuudet eivät välttämättä kaikki
olleetkaan konkretisoituneet tuona vuonna. Verovuosi 2008.

Äänestys 2-1

Turun HAO 3.7.2013 13/0433/3

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments