Oikeushenkilön rangaistusvastuun vähäistä käyttöä selvitetään

17.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut selvityshenkilön arvioimaan oikeushenkilön rangaistusvastuun suppeaa käyttöä ja sen syitä. Selvityksen tekee oikeusneuvos, oikeustieteen tohtori Jussi Tapani.

Tarkoituksena on selvittää, mistä johtuu oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevien asioiden vähäisyys tuomioistuimissa sekä asioiden keskittyminen työturvallisuusrikoksiin. Selvityksessä on määrä esittää myös kehittämisehdotuksia.

Oikeushenkilön rangaistusvastuuta koskevien säännösten mukaan yhteisö, säätiö tai muu oikeushenkilö, jonka toiminnassa on tehty rikos, tuomitaan maksamaan yhteisösakko. Oikeushenkilön rangaistusvastuu soveltuu yli sataan rikokseen, muun muassa moniin talousrikoksiin sekä ympäristörikoksiin.

Yhteisösakkoa koskevia vaatimuksia on ratkaistu tuomioistuimissa vuosina 2010-2018 yhteensä 564, joista 440 työturvallisuusrikoksessa. Asioiden määrää voidaan pitää varsin vähäisenä, kun otetaan huomioon oikeushenkilön rangaistusvastuun laaja soveltamisala. Huomionarvoista on myös, että valtaosa asioista koskee yhtä rikostyyppiä, työturvallisuusrikosta.

Selvityshenkilö luovuttaa raporttinsa oikeusministeriölle 31. joulukuuta 2020 mennessä.

Oikeushenkilön rangaistusvastuun vähäistä käyttöä selvitetään

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments