KKO: Käräjäoikeuden tuomio kelpasi perusteluiden puutteellisuudesta huolimatta oikeudenkäynnin perustaksi hovioikeudessa

8.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:40 Oikeudenkäyntimenettely – Tuomion perusteleminen – Jutun palauttaminen – Todistelu – Näytön arviointi

Käräjäoikeus oli lukenut vastaajan syyksi tämän alaikäiseen lapseen kohdistuneen vapaudenriiston ja pahoinpitelyn. Hovioikeus oli katsonut, ettei käräjäoikeus ollut perustellut tuomiota näytön arvioinnin osalta asianmukaisella tavalla, ja palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

Korkein oikeus katsoi ratkaisustaan ilmenevillä perusteilla, että käräjäoikeuden tuomiota ei ollut näytön arvioinnin osalta perusteltu oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 11 luvun 4 §:ssä edellytetyllä tavalla, mutta asiaa ei tässä tapauksessa tullut palauttaa käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi, vaan asian käsittelyä tuli jatkaa hovioikeudessa.

 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments