Asianajajaliitto valitsi uusia luottamushenkilöitä

12.6.2020 | Tiedotteet

Henkilövalinnat Asianajajaliiton hallitukseen 

Valtuuskunta valitsi historiansa ensimmäisessä etäkokouksessaan 12.6.2020 Asianajajaliiton uudeksi puheenjohtajaksi Hanna Räihä-Mäntyharjun Tampereelta ja uudeksi varapuheenjohtajaksi Eero-Pekka Uotilan Helsingistä. Lisäksi valittiin erovuoroisten tilalle uusia jäseniä hallitukseen.
 
Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Mari Lampenius Helsingistä, Juha Ryynänen Oulusta sekä Elina Saari Jyväskylästä. Lampeniuksen varajäseneksi valittiin Hanna-Maria Seppä (Helsinki), Ryynäsen varajäseneksi Matti Pulkamo (Rovaniemi) ja Saaren varajäseneksi Tomi Kauppinen (Tampere). Toimikaudet ovat kolmevuotisia ja alkoivat heti valinnasta. 
 
Eero-Pekka Uotilan jäljellä olevaksi vuoden 2021 kevätkokoukseen asti kestäväksi toimikaudeksi valittiin Hannu Kalkas (Helsinki) ja hänen varajäsenekseen Iina-Mari Supperi (Helsinki).
 
Jarkko Ruohola toimi Asianajajaliiton puheenjohtajana 2016–2020. Hallituksen jäseniksi valitut korvaavat hallituksessa toimikautensa päättäneet Katri Mäntylän (Lahti), Antti Riihelän (Helsinki) sekä Christian Näsmanin (Vaasa).
 
 

Henkilövalinnat valvontalautakuntaan

Valvontalautakunnan asianajajajäseniksi valittiin jatkokaudelle Lotta Laineenkare Turusta (varajäseneksi Max Jaakkola) sekä uusiksi asianajajajäseniksi Matti Penttinen Helsingistä (varajäseneksi Jaana Kumpumäki) ja Merja Eskonpekka Suomussalmelta (varajäseneksi Ismo Sillanpää) toimikaudelle 1.8.2020–31.7.2023.
 
Asianajajien Liisa Isomaan ja Ilkka Salosen jäsenyydet valvontalautakunnassa päättyvät 31.7.2020.
 
Valtioneuvosto vahvistaa valtuuskunnan esittämät asianajajakunnan ulkopuoliset jäsenet myöhemmin.