50 koiraa ja 4 ponia oli huomattavan suuri määrä eläimiä ja teko oli törkeä eläinsuojelurikos. Puolustajalle maksettiin matkoista käräjä- ja hovioikeuspaikkakuntien väliltä.

16.6.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:44 Eläinsuojelurikos – Törkeä eläinsuojelurikos – Puolustaja – Puolustajan palkkio

Eläinsuojelurikoksen kohteena oli ollut yhteensä noin 50 koiraa ja neljä ponia. Korkeimman oikeuden ratkaisusta ilmenevin perustein katsottiin, että rikoksen kohteena oli ollut rikoslain 17 luvun 14 a §:n 2 kohdassa tarkoitettu huomattavan suuri määrä eläimiä ja eläinsuojelurikosta oli myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Vastaaja oli syyllistynyt törkeään eläinsuojelurikokseen.

Puolustajaksi määrätty asianajaja ei yleisesti hoitanut asianajoa tuomioistuinpaikkakunnalla. Hän oli vaatinut hovioikeuden toimittamaan pääkäsittelyyn osallistumisesta palkkiota matka-ajalta ja korvausta matkaan liittyvistä kuluista kuten tuomioistuinpaikkakunnalta tulevalle avustajalle olisi maksettu. Puolustajalle maksettiin palkkiona ja kulujen korvauksena hänen vaatimansa määrät.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments