Työryhmä selvittää rikosasioiden käsittelyn tehostamista

29.5.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän arvioimaan rikosprosessin tehostamisen keinoja sekä esitutkintalain muutostarpeita. Tavoitteena on erityisesti nopeuttaa rikosasioiden käsittelyä.

Tehtävän taustalla ovat pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteet. Niiden mukaan poliisin, syyttäjien ja tuomioistuinten voimavaroja lisätään niin, että koko oikeudellisen prosessin käsittelyajat lyhenevät.

Oikeusministeriö ja sisäministeriö ovat myös teettäneet selvityksen (ns. LEAN-raportti),  jossa arvioitiin, miten voitaisiin lyhentää rikosasioiden käsittelyaikoja ja parantaa prosessin toimivuutta. Selvityksessä esitetyt kehittämisehdotukset tulee ottaa huomioon työryhmän työssä.

Lisäksi työryhmän tulee arvioida esitutkintalainsäädännön muutostarpeita, jotka johtuvat mm. eduskunnan lausumista, oikeuskäytännöstä ja laillisuusvalvontaratkaisuista sekä käytännön toimijoiden esittämistä kannanotoista.

Työryhmässä on jäsenenä asianajaja Tuomas Turunen, varajäsenenään  asianajaja Hanna-Maria Seppä

Työryhmän toimikausi päättyy 31. joulukuuta 2021.

Työryhmä selvittää rikosasioiden käsittelyn tehostamista

Rikosprosessin tehostamishanke

Tiedote 28.1.2020: Rikosasioiden käsittelyn sujuvuutta halutaan parantaa

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments