Tuhansien rikos- ja riita-asioiden käsittely on keskeytetty koronavirusepidemian vuoksi

6.5.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Ko­ro­na­vi­ruse­pi­de­mian ta­kia on kä­rä­jä­oi­keuk­sis­sa kes­key­tet­ty 5587 ri­kos­asian (vuo­den 2019 lo­pus­sa vi­reil­lä oli noin 20 000 ri­kos­asi­aa) ja 1388 si­vii­li­asian kä­sit­te­ly. Ho­vioi­keus­kä­sit­te­ly on kes­key­tet­ty 286 asian osal­ta (vuo­den 2019 lo­pus­sa vi­reil­lä oli noin 4 000 asi­aa).

Hal­lin­to­tuo­miois­tui­mis­sa on kes­key­tet­ty 238 asian ja eri­tyis­tuo­miois­tui­mis­sa 41 asian kä­sit­te­ly tä­hän men­nes­sä.

”Keskeytyksiä on jouduttu tekemään, mutta olemme koostaneet oppaan etäyhteyksien käytöstä, jotta oikeudenkäyntejä voitaisiin järjestää vaikeasta tilanteesta huolimatta. Teemme kaikkemme, jotta tuomioistuinten toiminta jatkuisi mahdollisimman kattavasti. Tärkeintä on tietysti turvata henkilökunnan ja asiakkaiden terveys”, Tuomioistuinviraston ylijohtaja Riku Jaakkola sanoo.

Keskeytysten vuoksi tuomioistuimiin ennakoidaan ruuhkaa, kun poikkeustilanteesta päästään siirtymään normaalitilanteeseen. Ylijohtaja Jaakkola arvioi ruuhkan purkamisen vievän vähintään kaksi vuotta aikaa ja vaativan merkittäviä lisäresursseja tuomioistuimiin. Ruuhkan purkamisesta aiheutuu arviolta miljoonien eurojen lisäkustannus tuomioistuinlaitokselle.

”Olemme jo esittäneet lisätalousarviossa rahoitusta muun muassa uusien videoneuvottelulaitteiden hankintaan etäyhteyksiä varten. Henkilöstömenoihin liittyvä lisäresurssitarve kohdistuu todennäköisesti vasta vuoteen 2021. Lisäksi olemme parhaillaan tekemässä valtakunnallista suunnitelmaa toipumisvaihetta silmällä pitäen koko tuomioistuinlaitokselle”, hän kertoo.

Tuomioistuinviraston ja tuomioistuinten johto kokoontuu nyt viikoittain etäyhteydellä tilannekatsaukseen, jossa käsitellään poikkeustilanteen esiin nostamia kysymyksiä. Myös Tuomioistuinviraston johtokunta on tihentänyt etätapaamisten rytmiä, jotta tiedonvaihto olisi turvattu. Tuomioistuimille suunnattuja oppaita ja suosituksia päivitetään tarvittaessa.

Riippumattomat tuomioistuimet vastaavat itse toimintansa järjestämisestä. Tuomioistuinviraston tehtävä on huolehtia tuomioistuinten toimintaedellytyksistä ja tukea tuomioistuimia siinä, että ne kykenevät käyttämään tuomiovaltaa laadukkaasti.

Tuomioistuivirasto kerää keskeytysluvut kerran viikossa ja päivittää ne jatkossa myös verkkosivuilleen poikkeustilanteen ajan.

Tuomioistuimien ruuhkan purkaminen vie aikaa ja vaatii merkittäviä lisäresursseja

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments