Apulaisoikeuskansleri kiinnitti kuluttajariitalautakunnan vakavaa huomiota määräajan noudattamiseen sekä asianmukaiseen käsittelyyn

1.5.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kantelijan asia oli ollut kuluttajariitalautakunnan käsiteltävänä noin kaksi vuotta. Lain mukaan niin sanotussa yksinkertaisessa menettelyssä kuluttajariitalautakunnan on annettava ratkaisusuositus perusteluineen kirjallisesti viimeistään 90 päivän eli 3 kuukauden kuluttua siitä, kun lautakunnan käytettävissä on ollut kaikki asian ratkaisuun tarvittava aineisto. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti myös kuluttajariitalautakunnan huomiota asiallisuuteen asiakkaiden tiedusteluihin vastattaessa.

Kuluttajariitalautakunta pahoitteli selvityksessään ratkaisun viivästymistä ja totesi tilanteen johtuvan viraston ruuhkautuneesta työtilanteesta. Oikeusministeriö seuraa lautakunnan työtilannetta. Apulaisoikeuskansleri pyysi ratkaisussaan oikeusministeriötä viimeistään 1.9.2020 selvittämään, mihin toimenpiteisiin se on ryhtynyt kuluttajariitalautakunnan käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja toiminnan kehittämiseksi.

OKV_550_1_2019.pdf

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments