Valeasianajajan rangaistuksen mittaamisesta KKO:n vahvennetun jaoston ratkaisu

1.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KKO:2020:27 Rangaistuksen määrääminen – Yhteinen rangaistus – Muutoksenhaku – Asianomistaja – Puhevalta

Kysymys siitä, millä tavalla useasta rikoksesta mitattavan yhteisen rangaistuksen määräämiseen muutoksenhakutuomioistuimessa vaikuttaa se, että vain yhden rikosasian asianomistaja on hakenut muutosta vaatien rangaistuksen korottamista, on Korkeimman oikeuden presidentin määräyksestä ratkaistu vahvennetussa jaostossa.

***

Vastaajan syyksi oli käräjäoikeudessa luettu yhdeksän törkeää petosta. Vain yhden syytekohdan asianomistaja oli hovioikeudessa vaatinut yhteisen rangaistuksen korottamista.

Vastaajalle käräjäoikeudessa määrättyä yhteistä rangaistusta oli asianomistajan valituksen johdosta mahdollista korottaa vain häneen kohdistuneen törkeän petoksen perusteella ottaen lisäksi huomioon sen yhteyden muihin vastaajan syyksi luettuihin rikoksiin. Vrt. KKO:2001:108.

Vahvennettu jaosto

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments