Liiketoimintakielto ei estä yrityksen puhevallan käyttöä tuomioistuimessa

23.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

THO:2020:2 Näringsförbud – Näringsförbudets innehåll – Drivande av rörelse – Talerätt – Målsägandens talerätt
Liiketoimintakielto – Liiketoimintakiellon sisältö – Liiketoiminnan harjoittaminen – Puhevalta – Asianomistajan puhevalta

Fråga om näringsförbud utgör hinder för målsägandebolagets enda ägare, ordinarie styrelsemedlem och verkställande direktör att i brottmålsrättegång använda bolagets talerätt och framställa dess yrkanden.

Kysymys siitä, estääkö liiketoimintakielto asianomistajayhtiön ainoaa omistajaa, hallituksen varsinaista jäsentä ja toimitusjohtajaa käyttämästä yhtiön puhevaltaa ja esittämästä sen vaatimuksia rikosasiassa.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments