Kun jatkokäsittelylupaa ei myönnetä, rikosvahinkokorvauksen hakemisen määräaika alkaa käräjäoikeuden tuomiosta

7.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Rikosvahinko – Määräaika – Jatkokäsittelylupa

Rikosvahinkolain 25 §:n 1 momentin mukaan korvausta on haettava kirjallisesti kolmen vuoden kuluessa siitä, kun korvausasiassa annettiin lainvoimaiseksi tullut tuomio, tai jos asiaa ei ole käsitelty tuomioistuimessa, kymmenen vuoden kuluessa rikoksen tekemisestä. Erityisestä syystä korvausta voidaan hakea myöhemminkin. A oli joutunut pahoinpitelyn ja laittoman uhkauksen kohteeksi. Käräjäoikeus oli 28.10.2015 antamallaan tuomiolla tuominnut tekijän rangaistukseen ja velvoittanut tämän maksamaan A:lle korvauksia. Hovioikeus ei ollut 4.3.2016 antamallaan päätöksellä myöntänyt jatkokäsittelylupaa. A oli hakenut rikosvahinkolain mukaisia korvauksia 1.3.2019 saapuneella hakemuksella. Vakuutusoikeus katsoi, että A:n korvausasiassa annettu viimeinen lainvoimaiseksi tullut tuomio oli käräjäoikeuden 28.10.2015 antama tuomio ja A:n 1.3.2019 toimittama korvaushakemus oli saapunut rikosvahinkolain 25 §:ssä säädetyn määräajan jälkeen. Asiassa ei ollut ilmennyt sellaista laissa tarkoitettua erityistä syytä, jonka perusteella korvausta olisi voitu hakea määräajan jälkeen.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
3 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Jyrki Virolainen
3 vuodet sitten

Vakuutusoikes on ilmeisesti ainoa tuomioistuin, joka ei ilmoita finlex-selosteissaan asian käsittelyyn osallistuneiden tuomareiden nimiä.