Helsingin hallinto-oikeuden vuoden 2019 toimintakertomus on julkaistu

1.4.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vuonna 2019 Helsingin hallinto-oikeudessa toteutettiin useita muutoksia. Suurimpia näistä olivat organisaatiomuutoksen valmistelu sekä uuden tietojärjestelmän koekäyttö. Viime vuonna juhlittiin myös hallinto-oikeuksien 20-vuotista taivalta.

Turvapaikka-asioiden määrän vähenemisen myötä henkilöstön määrä supistui. Viime vuonna Helsingin hallinto-oikeudessa toteutuneita henkilötyövuosia oli yhteensä 183, eli noin 10 prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Turvapaikka-asioiden ratkaisutoimintaa varten hallinto-oikeuteen perustettu projekti päättyi vuoden lopussa. Jotta organisaatiorakenne sen jälkeenkin pystyttäisiin pitämään mahdollisimman joustavana ja työtavat yhtenäisinä, hallinto-oikeudelle suunniteltiin työryhmätyönä uusi organisaatiorakenne. Organisaatiomuutoksen myötä uudeksi rakenteeksi vahvistui neljä osastoa ja kaikille yhteinen kanslia. Myös johtamisrakennetta vahvistettiin. Osaston johtajien lisäksi uusille osastoille valittiin varajohtajat, jotka vastaavat esimerkiksi koulutuksen suunnittelusta. Kansliaan valittiin esimiehen lisäksi tiiminvetäjät. Uusi organisaatiomalli otettiin kokonaisuudessaan käyttöön 1.1.2020.

Hallinto-oikeudessa alettiin lokakuun lopussa yhdessä korkeimman hallinto-oikeuden kanssa pilotoida uutta asiahallintajärjestelmä HAIPAa. Uusi järjestelmä mahdollistaa täysimääräiseen käyttöön tullessaan jutun käsittelyn vireille tulosta arkistointiin täysin sähköisesti.

Juttumäärät ennakoidulla tasolla

Helsingin hallinto-oikeuteen saapuneiden juttujen määrässä oli lievää nousua. Vuonna 2019 vireille tuli 8 024 juttua, eli 720 edeltävää vuotta enemmän. Ratkaistujen juttujen määrä oli hienoisessa laskussa, mitä selittää muun muassa suullisten käsittelyiden runsas määrä turvapaikka-asioissa. Viime vuonna päätöksiä tehtiin yhteensä 7 794, eli 480 edellisvuotta vähemmän.

Suurin jutturyhmä sekä ratkaistujen että saapuneiden juttujen osalta olivat edelleen ulkomaalaisasiat, jotka muodostivat noin puolet jutuista. Sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvät jutut muodostivat 24 prosenttia, valtio-oikeus yhdeksän prosenttia sekä verot kahdeksan prosenttia saapuneista jutuista.

Keskimääräinen käsittelyaika lyheni muutoksista huolimatta

Henkilöstön vähenemisestä, eläköitymisistä ja lisääntyvistä suullisista käsittelyistä huolimatta keskimääräinen juttujen käsittelyaika lyheni kahdeksaan kuukauteen edeltävästä yhdeksästä kuukaudesta.

Itsenäiset hallinto-oikeudet täyttivät 20-vuotta

Vuosi 2019 oli hallinto-oikeuksien juhlavuosi. Lääninoikeudet irrottautuivat lääninhallituksista vuonna 1989 ja siirtyivät muiden tuomioistuinten joukkoon oikeusministeriön hallinnon alalle. Kehitys täydentyi vuonna 1999, kun perustettiin nykymuotoiset yleiset alueelliset hallinto-oikeudet.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments