Rikosseuraamuslaitos lisää sähköisten palveluiden käyttöä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi

27.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Rikosseuraamuslaitos kehittää jatkuvasti toimenpiteitä, joilla pyritään hillitsemään koronavirusepidemian leviämistä. Valtioneuvoston linjaukset aiheuttavat muutoksia kaikissa yksiköissä.

Fyysisten tapaamisten vähentäminen on keskeinen keino koronaviruksen leviämisen ehkäisyssä myös Rikosseuraamuslaitoksessa. Osa henkilökunnasta on määrätty etätöihin, mutta Rikosseuraamuslaitoksessa on paljon tehtäviä, joissa fyysinen vuorovaikutus on välttämätöntä esimerkiksi vankiloissa tai valvottuun koevapauteen liittyvässä valvonnassa. Kaikissa tilanteissa noudatetaan lainsäädäntöä ja terveysviranomaisten ohjeistuksia.

Vankiloissa on peruutettu tapaamisia ja vankien poistumislupia (Rikosseuraamuslaitoksen tiedote 13.3.2020). Yhteydenpito esimerkiksi läheisiin tapahtuu nyt puhelimella ja Skype-yhteydellä. Avovankilat ovat joutuneet tekemään paljon muutoksia arkirutiineihin kohti suljetumpaa ja rajoitetumpaa toimintaa.

Myös yhdyskuntaseuraamustoimistoissa on siirrytty kasvokkaisista tapaamisista puhelin- ja Skype-yhteydenpitoon. Toimenpiteiden on tarkoitus suojella henkilökuntaa sekä asiakkaita koronavirukselta.

Yhdyskuntaseuraamuksissa rangaistusajan suunnitelmia on muutettu siten, että rangaistuksen toimintavelvoitteet ja työpalvelut voidaan mahdollisuuksien mukaan suorittaa kotoa käsin. Sisältönä voi olla esimerkiksi kirjallisia tehtäviä, päihde- ja mielenterveyspalvelujen onlinetehtäviä, teemakeskusteluja ja yksilöohjelmatunteja valvojan kanssa puhelimella tai Skypellä. On tärkeää, että asiakas saa edelleen tarvitsemansa tuen, eikä esimerkiksi päihdekuntoutus katkea poikkeusolojen aikana.

– Yritämme kaikin mahdollisin keinoin hidastaa koronaviruksen leviämistä. Meillä on riskiryhmiin kuuluvaa henkilökuntaa, vankeja ja yhdyskuntaseuraamusasiakkaita. Tästä syystä arvioimme esimerkiksi lähikontaktia vaativien tehtävien, sähköisen valvonnan ja päihdevalvonnan muotojen merkitystä terveydelle ja työturvallisuudelle jatkuvasti. Toimenpiteitä kehitetään tilanteen muuttuessa nopeallakin aikataululla, sanoo Rikosseuraamuslaitoksen johtaja Heli Herna.

Poikkeusolojen vuoksi seuraamusten valvontatehtävissä hyödynnetään enemmän sähköistä valvontaa.

– Ihmisistä pidetään edelleen kiinni, vaikka valvontaa on muutettu toisenlaiseksi. Poikkeusolot ovat jopa lisänneet valvontaa, sillä nyt soitamme enemmän esimerkiksi valvotussa koevapaudessa olevalle vangille, mikä lisää vuorovaikutusta. Hyödynnämme sähköistä valvontaa ja puhelinpaikannusta henkilön sijaintitietoihin, kuvailee Vanajan vankilan Vanajan ja Ojoisten osaston sekä Hämeen yhdyskuntaseuraamustoimiston johtaja Kaisa Tammi-Moilanen.

Motivoiva rangaistuksen sisältö tärkeää

Poikkeustilanteessa tiedonsaanti koronasta on tärkeää vangeille. Vankien Portti-intraan on lisätty tietoa usealla kielellä koronaviruksesta ja siihen varautumisesta. Portissa on panostettu myös henkiseen hyvinvointiin ja perheasioihin liittyviin sisältöihin.

Motivoiva rangaistusten sisältö on tärkeää erityisesti nyt. Työnteko ja harrastusmahdollisuudet harkitaan aina tapauskohtaisesti lainsäädännön ja terveysviranomaisten ohjeistusta noudattaen.

Henkilöstön sairastumiseen ja vankiloiden yliasutukseen varaudutaan

Koronavirustartunnan mahdollinen leviäminen henkilökuntaan on haaste myös Rikosseuraamuslaitoksessa. Henkilökunnan sairastumiseen varaudutaan muun muassa mahdollisuudella kutsua eläköityneitä työntekijöitä töihin ja vartijakokelaita määräaikaisiin virkasuhteisiin. Lisäksi Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenoihin on ehdotettu lisämäärärahaa (Lisätalousarvioesitys 20.3.2020Avautuu uuteen ikkunaan) koronavirusepidemian aiheuttamista lisätehtävistä.

Koronaviruksen leviämiseen vankiloissa varaudutaan muun muassa ehkäisemällä vankiloiden täyttymistä siirtämällä vankeja yksiköstä toiseen sekä rajaamalla vankiloihin tulevien määrää. Tutkintavankeja tulee jatkossakin voida siirtää tutkintavankiloista muihin vankiloihin. Tämän vuoksi on tärkeää, että myös siirrot suljetuista vankiloista avolaitoksiin jatkuvat, jotta suljetut vankilat eivät täyty.

Asian ratkaisemiseksi tehdään tarvittaessa myös lainsäädäntömuutoksia. Oikeusministeriön tuoreen asetuksen mukaan sakon muuntorangaistusten ja enintään kuuden kuukauden vankeusrangaistusten täytäntöönpanoa ei aloiteta 19.3.–19.6.2020 välisenä aikana. Tarkoituksena on vähentää vankiloihin tulevien lyhytaikaisvankien määrää ja näin pienentää koronaviruksen leviämisen riskiä vankien ja henkilökunnan keskuuteen.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments