Koronaviruksesta aiheutuu Oulun käräjäoikeuden toimintaan rajoitteita

16.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Käräjäoikeuden toiminta on yhteiskunnan keskeisiä palveluja ja sen on huolehdittava ihmisten ja yhteisöjen oikeusturvasta kaikissa tilanteissa. Samanaikaisesti myös käräjäoikeuden on omalta osaltaan osallistuttava toimiin koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

Käräjäoikeus voi joutua priorisoimaan tehtäviään ja rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Tämä tarkoittaa, että joidenkin asioiden käsittelyä voidaan joutua lykkäämään ja jo sovittuja istuntoja peruuttamaan. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja.

Käräjäoikeus viestii toiminnastaan omilla palvelusivuillaan, sosiaalisen median kanavilla ja suorilla yhteydenotoilla vireillä olevien asioiden asianosaisiin.

Jo sovitut istuntokäsittelyt

Terveysperusteisiin peruutuspyyntöihin suhtaudutaan myönteisesti. Sairaana ei ole syytä saapua istuntokäsittelyyn.

Käsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsun saaneille asianosaisille ja todistajille henkilökohtaisesti. Asiaan liittyvät muut henkilötahot – syyttäjät, avustajat, tulkit – pyritään tavoittamaan henkilökohtaisesti tai sähköpostitse, mutta tarvittaessa on mahdollista ja jopa suotavaa olla vireillä olevan asian tai muun tiedustelun osalta suoraan yhteydessä käräjäoikeuteen. Tiedusteluihin vastataan mahdollisimman pian.

Muu asiointi käräjäoikeudessa
Käräjäoikeuden asiakaspalvelu toimii normaalisti, ellei käräjäoikeuden omalla palvelusivulla ole ilmoitettu poikkeusaikatauluista. Mahdollisuuksien mukaan tulisi asioinnissa ensisijaisesti käyttää puhelinta ja sähköpostia.

Tartunnalta suojautuminen käräjäoikeudessa
Käräjäoikeudessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Käräjäoikeuden omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Käräjäoikeudessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments