Helsingin käräjäoikeus antoi välituomion metron automatisointia koskevassa sopimuskiistassa

31.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Helsingin käräjäoikeus on 31.3.2020 antanut välituomion Helsingin kaupungin, Helsingin kaupungin liikennelaitoksen ja Länsimetro Oy:n (yhdessä HKL) sekä Siemens Osakeyhtiön ja Siemens SAS:n (yhdessä Siemens) välisessä oikeudenkäynnissä koskien riita-asiaa Helsingin metron ja länsimetron automatisoinnin epäonnistumisesta (käräjäoikeuden diaarinumero L 15/33394).

Oikeudenkäynti on ollut poikkeuksellisen laaja ja ratkaistavia kysymyksiä on ollut merkittävä määrä. Välituomion laajuus on 465 sivua.

Käräjäoikeus on välituomiossa ratkaissut kumman asianosaisen HKL:n vai Siemensin vahingonkorvausvaatimuksille on olemassa toisen osapuolen vahingonkorvausvelvollisuus eli peruste.

Käräjäoikeus on välituomiossa katsonut, että

  • Siemens on rikkonut hankintasopimusta Helsingin metron automatisoinnista ja siten HKL:llä on ollut oikeus purkaa kyseinen sopimus kokonaan;
  • Siemensin kyseisiä sopimusrikkomuksia koskeva menettely ei ole ollut tahallista tai törkeän tuottamuksellista;
  • Kun HKL:llä on ollut oikeus purkaa hankintasopimus Helsingin metron automatisoinnista, on HKL:llä ollut oikeus purkaa myös sopimus länsimetron automatisoinnista;
  • Edellä mainittujen sopimusten päättäminen purkamalla on päättänyt myös sopimuksen toimista kyseisten sopimusten toteutumisen edistämiseksi eli niin sanotun etenemissopimuksen;
  • HKL:llä ei ole ollut oikeutta purkaa hankintasopimusta Helsingin metrovarikon laajennuksen automatisoinnista ja siten kyseessä on ollut HKL:n sopimusrikkomus. Kyseinen menettely ei ole ollut tahallista;
  • HKL jatkaessaan Siemensin ennen purkua hankintasopimuksen Helsingin metron automatisoinnista perusteella toimittamien toimituksen osien käyttämistä 21.1.2015 purkuilmoituksen jälkeen, on rikkonut kyseistä hankintasopimusta.

Lisäksi käräjäoikeus on välituomiossa ratkaissut lukuisia muita korvausvaatimusten perusteita ja asiassa olleita riitaisia kysymyksiä.

Välituomion seurauksena asian käsittely jatkuu käräjäoikeudessa. Välituomioon saa hakea muutosta vasta haettaessa muutosta myöhemmin annettavaan asian lopulliseen tuomioon.

Seuraavassa vaiheessa oikeudenkäynnissä käsitellään korvausvaatimusten määriä ja välituomiolla ratkaisematta jääneitä sellaisia vaatimuksia, jotka eivät ole koskeneet vahingonkorvausvelvollisuuden perustetta. Asian jatkokäsittelyn tarkempi aikataulu on toistaiseksi avoinna.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments