Helsingin hovioikeuden päivitetty tiedote koronavirustilanteesta

20.3.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Hovioikeuden on otettava toiminnassaan huomioon koronaviruksen leviämisen vaatimat toimenpiteet. Valtioneuvoston asettama rajoitus yli 10 henkilön kokoontumisille ei sinänsä koske tuomioistuinten toimintaa, mutta hovioikeuden on toiminnassaan otettava rajoituksen perusteena olevat syyt huomioon ja vältettävä usean henkilön läsnäoloa samassa tilassa.

Hovioikeudessa sovitut pääkäsittelyt pyritään toistaiseksi pitämään, mutta niissä on ryhdytty erityistoimenpiteisiin tartuntariskin estämiseksi. Asianosaisia voidaan esimerkiksi joutua sijoittamaan toiseen saliin videoyhteyden päähän. Myös yleisön määrää voidaan joutua terveydellisistä syistä rajoittamaan. Etäyhteyksien (esimerkiksi Skype, puhelin) käyttöä
pääkäsittelyjen toimittamiseksi pyritään laajentamaan mahdollisimman kattavasti. Istunnoissa kiinnitetään huomiota riittäviin välimatkoihin istuntoon osallistuvien välillä ja istunnoissa käytetään isoja saleja.
Hovioikeudessa seurataan jatkuvasti tilanteen kehittymistä. On mahdollista, että tilanteen muuttuessa hovioikeus joutuu entisestään rajoittamaan toimintaansa ottaen kuitenkin huomioon asianosaisten ja yhteiskunnan välttämättömät oikeusturvatarpeet. Toiminnan muuttuminen tulee yleisesti pidentämään käsittelyaikoja sekä mahdollisesti vaikeuttamaan hovioikeuden asiakaspalvelua.

Jo sovitut pääkäsittelyt:

Terveysperusteisiin peruutuspyyntöihin suhtaudutaan myönteisesti. Mikäli olet sairauden tai karanteenin vuoksi estynyt saapumasta oikeudenkäyntiin, johon sinut on kutsuttu, tai kuulut koronaviruksen riskiryhmään, ota välittömästi yhteyttä kutsussa mainittuun yhteyshenkilöön puhelimitse tai lähetä sähköpostiviesti hovioikeuden virastopostiin (helsinki.ho@oikeus.fi).
Hovioikeus arvioi jokaisen tilanteen erikseen ottaen huomioon muun ohella asian laadun ja kiireellisyyden, etäyhteyksien hyödyntämismahdollisuuden sekä asianosaisten olosuhteet. Pääkäsittelyjen mahdollisista peruutuksista ja muutoksista ilmoitetaan kutsutuille henkilökohtaisesti.

Muu asiointi hovioikeudessa:

Hovioikeuden asiakaspalvelu toimii normaalisti. Kaikessa asioinnissa tulisi ensisijaisesti käyttää puhelinta ja sähköpostia.

Poikkeusoloista huolimatta oikeudenkäynteihin liittyviin määräaikoihin ei ole säädetty muutoksia tai poikkeuksia. Tuomioistuimen kutsuja ja kehotuksia on edelleen noudatettava, ellei asiakkaalle ole muuta ilmoitettu.

Tartunnalta suojautuminen hovioikeudessa:

Hovioikeudessa asioitaessa on pidettävä huolta hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta ja toimittava muutoinkin terveysviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti. Hovioikeuden tiloihin ei pidä tulla sairaana tai 14 vuorokauteen palattaessa matkalta ulkomailta. Hovioikeuden omat työntekijät noudattavat samoja ohjeita. Hovioikeudessa tulee noudattaa myös mahdollisia lisäohjeita esimerkiksi tiloissa liikkumiseen liittyen.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments