Markkinaoikeus kielsi Kesko Oyj:n ja Heinon Tukku Oy:n välisen yrityskaupan

17.2.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Kilpailu- ja kuluttajavirasto oli markkinaoikeudelle 18.11.2019 tekemässään esityksessä vaatinut, että markkinaoikeus kieltäisi kilpailulain 25 §:n nojalla Kesko Oy:n ja Heinon Tukku Oy:n välisen yrityskaupan sellaisena kuin se oli 15.5.2019 Kilpailu- ja kuluttajavirastolle ilmoitettu.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston esityksen mukaan yrityskauppa oli kiellettävä, koska se johtaisi tehokkaan kilpailun olennaiseen estymiseen yleistukkujen harjoittamassa päivittäistavaroiden myynnissä niin sanotuille foodservice-asiakkaille, joita ovat esimerkiksi ravintolat ja hotellit.

Kesko Oyj ja Heinon Tukku Oy vaativat esityksen hylkäämistä ja yrityskaupan hyväksymistä ehdoitta tai toissijaisesti yrityskaupan toteuttamiselle asetettavien ehtojen kanssa.

Markkinaoikeus katsoi, että yrityskauppa oli kilpailulain 25 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla omiaan olennaisesti estämään tehokasta kilpailua Suomen markkinoilla, koska yrityskaupalla olisi mainitussa lainkohdassa todetuin tavoin luotu määräävä markkina-asema tai vahvistettu sitä. Yrityskauppa ei ollut hyväksyttävissä edes ehtojen kanssa.

Kysymys oli ensimmäisestä markkinaoikeuden kieltämästä yrityskaupasta.

Tiedote:Markkinaoikeus kielsi Kesko Oyj:n ja Heinon Tukku Oy:n välisen yrityskaupan

Päätös:MAO:50/20

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments