Maahanmuuttoviraston EIT-selvitys on valmistunut – tuloksia hyödynnetään kehitystyössä

24.2.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Maahanmuuttovirasto on tarkastanut yhteensä 319 tekemäänsä lainvoimaista turvapaikkapäätöstä Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen 14.11.2019 antaman langettavan päätöksen takia.

Tarkastettuja päätöksiä on vähemmän kuin Maahanmuuttoviraston alun perin ilmoittama noin 500 päätöstä, koska kyseinen lukumäärä sisälsi myös sellaisia hakijoita, joilla oli valitusasia vireillä tai jotka tekivät uusintahakemuksen 14.11.2019 jälkeen.

–  Selvityksellä halusimme varmistaa, että mahdolliset vastaavat tapaukset on tunnistettu, eikä maasta poistamista odottavien joukossa ole hakijoita, joiden osalta on syytä epäillä riskiä palautuskiellon loukkaamisesta, sanoo turvapaikkayksikön johtaja Antti Lehtinen.

Tarkastetuista päätöksistä 309 (97 %) oli käsitelty EIT:n päätöksen edellyttämällä tavalla. Kymmenessä (3 %) viraston turvapaikkapäätöksessä ilmeni merkityksellisiä puutteita. Maahanmuuttovirasto on kehottanut näitä kymmentä turvapaikanhakijaa tekemään uusintahakemuksen. 

Tarkastuksessa havaitut ongelmat tutkittiin tarkasti

Tarkastus kohdistui sellaisiin Maahanmuuttoviraston tekemiin lainvoimaisiin turvapaikkapäätöksiin, joissa hakija odotti maasta poistamista, eikä hakijalla ollut vireillä kansainvälistä suojelua koskevaa asiaa Maahanmuuttovirastossa tai oikeusasteissa 14.11.2019.

Yksittäistä turvapaikka-asiaa tarkastettaessa virasto kävi läpi kaiken tarvittavan materiaalin tapauksesta riippuen.

– Tarkastuksessa havaitut ongelmat tutkittiin tarkasti. Emme keskittyneet vain EIT:n päätöksen kannalta identtisiin tapauksiin, vaan uusintahakemuskehotukset lähetettiin hakijoille, joiden päätöksessä oli merkityksellisiä puutteita, Lehtinen sanoo.

Päätöksessään EIT katsoi, että Suomi oli rikkonut Euroopan ihmisoikeussopimuksen 2 ja 3 artikloja. EIT kiinnitti päätöksessään erityistä huomiota siihen, että Suomen viranomaiset eivät olleet tehneet tulevaisuuden uhan arviointia asianmukaisesti. 

Virasto havaitsi erilaisia laatuongelmia kymmenessä päätöksessä, jotka oli tehty pääosin vuosina 2016–2017. Tulevaisuuden uhan arvioinnin lisäksi joissakin tapauksissa ei esimerkiksi oltu tutkittu riittävän huolellisesti oikeudenloukkauksien syy-yhteyttä toisiinsa. 

Maahanmuuttovirasto lähetti kaikille kymmenelle hakijalle kehotuksen tehdä uusintahakemuksen lähimmällä poliisilaitoksella. Kehotuksen saaneet hakijat olivat kotoisin Irakista, Afganistanista, Somaliasta sekä Kongon demokraattisesta tasavallasta. Uuden turvapaikkahakemuksen tekeminen ei vielä tarkoita, että hakijalle myönnetään oleskelulupa, vaan uusi hakemus käsitellään EIT:n päätöksen edellyttämällä tavalla ja kansainvälisen suojelun myöntämisen edellytykset arvioidaan uudelleen.

Turvapaikkaprosessia kehitetään havaintojen perusteella

Maahanmuuttovirasto huomioi EIT:n ratkaisun kaikessa toiminnassaan. Turvapaikkayksikön henkilöstölle järjestettiin heti päätöksen jälkeen lisäkoulutusta ja -ohjeistusta tulevaisuuden uhan arvioinnista. 

– Turvapaikkaprosessia on kehitetty paljon vuoden 2015 jälkeen. Hyödynnämme tämän selvityksen tuloksia, kun kehitämme toimintaamme edelleen, sanoo Lehtinen.

Selvityksessä tehtyjen havaintojen perusteella Maahanmuuttovirasto aloittaa heti seuraavat kehittämistoimenpiteet:

  1. Virasto kehittää turvapaikkapäätösten rakennetta vuonna 2020 siten, että tulevaisuuden uhkaan liittyvä riskianalyysi erotetaan omaksi osiokseen. 
  2. Virasto kehittää uusintahakemusten käsittelyä koskevia käytäntöjä ja ohjeistusta kevään 2020 aikana sen varmistamiseksi, että kansainvälisen suojelun tarpeessa oleva hakija tunnistetaan kaikissa tilanteissa. 
  3. Turvapaikkayksikkö ottaa yhdeksi vuoden 2020 laillisuusvalvonnan teemaksi uusintahakemusten käsittelyn ja tutkittavaksi ottamisen. Tavoitteena on muun ohella tarkastella, onko päätöksissä huomioitu asiamukaisesti EIT:n päätöksessä todetut seikat. 
  4. Virasto jatkaa tiivistä laadunvalvontayhteistyötä UNHCR:n kanssa. UNHCR:n kanssa on keskusteltu alustavasti siitä, että järjestö tutkisi, onko Maahanmuuttoviraston tuoreissa päätöksissä huomioitu EIT:n päätöksessä todetut seikat.

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments