Myönnettyä asumistukea ei voitu ilman sen saajan suostumusta oikaista hänen vahingokseen

14.1.2020 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Vakuutusoikeus: Asumistuki – Oikaisu vahingoksi – Takaisinperintä

Kansaneläkelaitos oli oikaissut asumistukipäätöksen vakuutetun vahingoksi pyytämättä hänen suostumustaan oikaisuun tai hakematta oikaistavan päätöksen poistamista. Kansaneläkelaitos oli katsonut, että oikaisu ei edellyttänyt vakuutetun suostumusta, koska oikaistun päätöksen virhe oli ollut ilmeinen ja se oli aiheutunut ruokakunnan omasta menettelystä. Vakuutusoikeus katsoi, että oikaistun päätöksen virheellisyyttä ei voitu pitää laissa tarkoitetulla tavalla ilmeisenä. Asiassa ei myöskään ollut osoitettu vakuutetun antaneen Kansaneläkelaitokselle virheellistä tietoa asumistuen määräytymiseen vaikuttavista seikoista ennen oikaistun päätöksen antamista. Vakuutetun ei muutoinkaan katsottu osoitetun omalla menettelyllään aiheuttaneen oikaistun päätöksen virheellisyyttä. Vakuutusoikeus katsoi, ettei myönnettyä asumistukea näin ollen voitu ilman sen saajan suostumusta oikaista hänen vahingokseen.
 

Avainsanat

Tilaa
Ilmoita
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments