Viranomaisen projektin palkkakulut oli julkinen tieto

16.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:157 Asiakirjajulkisuus – Henkilön taloudellinen asema – Taloudellista asemaa kuvaava tieto – Palkkaa koskeva tieto – Palkkakustannus – Kustannusarvioerittely – Sitra

Tietopyyntö oli koskenut erään Suomen itsenäisyyden juhlarahaston (Sitra) projektin kustannusarviota eriteltynä muun ohella projektia varten palkattujen määräaikaisten neuvonantajien palkkakustannusten osalta.

Neuvonantajina työskenneille kahdelle henkilölle maksettu palkka oli asiassa saadun selvityksen perusteella päätoimesta maksettua palkkaa. Julkisuusarvioinnissa oli kuitenkin toisaalta otettava huomioon, että kysymys oli ollut määräaikaisesta ja osa-aikaisesta työsuhteesta projektiluontoisessa tehtävässä. Tietopyyntö ei ollut myöskään koskenut yksittäiselle neuvonantajalle maksettavan palkan määrää vaan yhteispalkkakustannuksia koskevaa kustannusarvioerittelyä kohdistamatta erittelyä kuhunkin neuvonantajaan erikseen.

Edeltä ilmenevissä olosuhteissa määräaikaisia neuvonantajia koskevan palkkakustannusarvioerittelyn ei voitu katsoa sisältävän julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 23 kohdan perusteella salassa pidettäviksi tarkoitettuja taloudellista kokonaisasemaa kuvaavia tietoja neuvonantajina toimineiden henkilöiden osalta.

 

Avainsanat