Työryhmä valmistelemaan henkilötodistelun vastaanottamista videotallenteelta

2.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Oikeusministeriö on asettanut työryhmän valmistelemaan lainsäädäntöä, jolla oikeudenkäynnin henkilötodistelu voitaisiin ottaa vastaan videotallenteelta muutoksenhakutuomioistuimessa.

Tavoitteena on siirtyä menettelyyn, jossa käräjäoikeudessa esitettävästä henkilötodistelusta tehdään videotallenne. Jos asian käsittely jatkuu hovioikeudessa tai korkeimmassa oikeudessa, henkilötodistelu otetaan vastaan tältä tallenteelta. Näin todistajien ja muiden asianosaisten ei tarvitsisi saapua oikeuteen esittämään kertomustaan uudelleen.

Uudistuksella pyritään parantamaan muutoksenhaussa tapahtuvan näytön arvioinnin oikeellisuutta ja muun muassa tehostamaan muutoksenhakumenettelyä sekä vähentämään muutoksenhausta asianosaisille ja todistajille aiheutuvia kustannuksia. Tarkoitus on myös siirtää oikeudenkäyntien painopistettä entistä enemmän käräjäoikeuteen ja korostaa hovioikeuden roolia käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta kontrolloivana tuomioistuimena.

Uudistus on osa Antti Rinteen hallituksen ohjelmaa. Työryhmän toimikausi päättyy marraskuussa 2020. Tavoitteena on järjestelmän ottaminen käyttöön vuonna 2022. 

Työryhmässä Suomen Asianajajaliittoa edustaa asianajaja Hanna-Maria Seppä.

Tiedote: Työryhmä valmistelemaan henkilötodistelun vastaanottamista videotallenteelta

Työryhmän asettamispäätös 2.12.2019

Avainsanat