Kansalaisuutta hakeneen yhtäjaksoinen maassaoleskelu oli keskeytynyt, hakemus hylättiin.

2.12.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:148
Kansalaisuusasia – Asumisaikaedellytys – Muu kuin lyhyt poissaolo – Painava henkilökohtainen syy – Yhtäjaksoisen asumisajan katkeaminen 

A oli ilmoittanut kansalaisuushakemuksessaan, että hän oli oleskellut Suomen ulkopuolella kotimaassaan Nepalissa yli vuoden yhtäjaksoisen ajan (13.9.2014–3.10.2015). Asiassa oli arvioitava, oliko A:n poissaololle Suomesta ollut sellainen kansalaisuuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitettu painava henkilökohtainen syy, jonka johdosta kansalaisuuslain säännöksissä edellytetty yhtäjaksoinen asumisaika ei ollut katkennut.

A oli joutunut moottoripyöräonnettomuuteen Nepalissa 28.9.2014. Moottoripyöräonnettomuus ja siitä toipuminen oli estänyt hänen palaamisensa Suomeen. A:n poissaolon Suomesta vuoden 2014 loppuun asti voitiin esitetyn lääkärintodistuksen ja A:n oman selvityksen perusteella katsoa johtuneen kansalaisuuslain 16 §:n 1 momentissa tarkoitetusta painavasta henkilökohtaisesta syystä. A oli vedonnut myös siihen, että hänen poissaolonsa Suomesta sen jälkeen johtui Nepalissa 25.4.2015 ja 12.5.2015 tapahtuneista maanjäristyksistä. Korkein hallinto-oikeus totesi, että maanjäristyksen aiheuttamat yllättävät poikkeusolosuhteet saattoivat sinänsä johtaa tilanteeseen, jossa poissaoloon on ollut mainitussa lainkohdassa tarkoitettu henkilökohtainen syy. Kun kuitenkin otettiin huomioon maanjäristysten ajankohta ja se, että moottoripyöräonnettomuuden ei voitu katsoa muodostavan estettä Suomeen palaamiselle enää vuoden 2015 alusta lukien, A:n yli vuoden kestäneelle poissaololle Suomesta ei ollut esitetty painavaa henkilökohtaista syytä. Näin ollen kansalaisuuslaissa edellytetty yhtäjaksoinen asumisaika oli hänen osaltaan katkennut.

Avainsanat