Viestintävirasto oli toimivaltainen toteamaan, että yhtiön esittämät perusteet eivät ole muodostaneet hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle

12.11.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

KHO:2019:142 Verkkotunnus – Toisen toiminimeä vastaava verkkotunnus – Hyväksyttävä peruste – Viestintäviraston toimivalta

Viestintävirasto oli Aalto Group Oy:n vaatimuksesta merkinnyt yhtiön käyttöön AALTO Ympäristökehitys Oy:n 12.9.2016 itselleen merkitsemän verkkotunnuksen aaltogroup.fi. Markkinaoikeus oli hylännyt AALTO Ympäristökehitys Oy:n Viestintäviraston päätöksestä tekemän valituksen.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että verkkotunnus oli yhtiömuotoa osoittavaa lyhennettä lukuun ottamatta täysin identtinen Aalto Group Oy:n 8.10.2004 rekisteröimän toiminimen kanssa. Tässä tilanteessa oli selvää, että Viestintävirasto oli ollut toimivaltainen toteamaan, että AALTO Ympäristökehitys Oy:n esittämät perusteet eivät muodostaneet tietoyhteiskuntakaaren (917/2014), nyttemmin sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (68/2018) 166 §:n 2 momentissa tarkoitettua hyväksyttävää perustetta verkkotunnuksen merkitsemiselle itselleen. AALTO Ympäristökehitys Oy:n valitus hylättiin.

Avainsanat