Irlannille 5 miljoonan euron kiinteä ja päivittäinen 15.000 euron juokseva sakko tuomion täytäntöönpanon laiminlyönnistä

12.11.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

Irlanti velvoitettiin maksamaan rahamääräisiä seuraamuksia unionin tuomioistuimen aikaisemman tuomion täytäntöönpanon laiminlyönnistä. Irlanti oli määrätty erityisesti toteuttamaan tuulivoimalan ympäristöarviointi.

Unionin tuomioistuin on ottanut huomioon jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen vakavuuden ja keston, koska yli 11 vuotta on kulunut vuoden 2008 tuomiosta ilman että sen noudattamiseksi olisi toteutettu tarvittavat toimenpiteet, ja Irlannin maksukyvyn ja velvoittanut tämän jäsenvaltion maksamaan Euroopan komissiolle 5 000 000 euron suuruisen kiinteämääräisen hyvityksen sekä 15 000 euron suuruisen päivittäisen uhkasakon tämän tuomion julistamisesta vuoden 2008 tuomion täytäntöönpanopäivään saakka.

Tiedote: fi sv

Avainsanat