Search
Generic filters
Exact matches only
Filter by Custom Post Type
15.11.2023 Oikeusuutiset

Ympäristövaikutusten arviointi: Kaksi uutta kalankasvatusyksikköä aiheuttaisi todennäköisesti merkittäviä ympäristövaikutuksia

KHO:2023:106 Ympäristövaikutusten arviointi (YVA) – YVA-menettelyn soveltaminen yksittäistapauksessa – Kalankasvatuslaitos merialueella – Kaksi yksikköä – Yksiköiden välinen etäisyys – Sijainninohjaussuunnitelman merkitys – Todennäköiset hankeluettelon hankkeisiin rinnastettavat merkittävät ympäristövaikutukset Asiassa oli kysymys sen arvioimisesta, oliko ELY-keskus voinut ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitetun yksittäistapausta koskevan arvioinnin perusteella päättää…

https://asianajajaliitto.fi/2023/11/ymparistovaikutusten-arviointi-kaksi-uutta-kalankasvatusyksikkoa-aiheuttaisi-todennakoisesti-merkittavia-ymparistovaikutuksia/
12.11.2019 Oikeusuutiset

Irlannille 5 miljoonan euron kiinteä ja päivittäinen 15.000 euron juokseva sakko tuomion täytäntöönpanon laiminlyönnistä

Irlanti velvoitettiin maksamaan rahamääräisiä seuraamuksia unionin tuomioistuimen aikaisemman tuomion täytäntöönpanon laiminlyönnistä. Irlanti oli määrätty erityisesti toteuttamaan tuulivoimalan ympäristöarviointi. Unionin tuomioistuin on ottanut huomioon jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisen vakavuuden ja keston, koska yli 11 vuotta on kulunut vuoden 2008 tuomiosta ilman että sen noudattamiseksi olisi toteutettu tarvittavat toimenpiteet, ja Irlannin maksukyvyn ja…

https://asianajajaliitto.fi/2019/11/irlannille-5-miljoonan-euron-kiintea-ja-paivittainen-15-000-euron-juokseva-sakko-tuomion-taytantoonpanon-laiminlyonnista/