Voiko suomalainen tuomioistuin tutkia turvapaikanhakijan avioeroa ym. koskevan hakemuksen?

14.10.2019 | Oikeusuutiset

Markku Fredman

HelHO:2019:7 Suomalaisen tuomioistuimen toimivalta – turvapaikanhakija – avioero – lapsen huolto- ja tapaamisoikeus

Kun otetaan toisaalta huomioon hakijan kansainvälistä suojelua koskevan asian pitkä käsittelyaika, perhe-elämän suojaa ja lapsen etua koskevat ihmisoikeusperiaatteet, edellä toimivallasta lausuttu sekä säännökset vanhempainvastuuta koskevien vaatimusten esittämisestä avioerohakemuksen yhteydessä, hovioikeus katsoo, että hakijalla on oikeus saattaa avioeroa ja lasten huoltoa, asumista ja tapaamista koskeva hakemusasia vireille suomalaisessa tuomioistuimessa myös kysymyksessä olevassa tilanteessa, jossa hänen ja hänen perheenjäsentensä maassaolo-oikeutta ei ole vielä lainvoimaisesti ratkaistu.

Avainsanat